top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż maszyny rolniczej

Zaktualizowano: 10 lut

Nasz Klient Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Spółka zajmuje się wyłącznie produkcją rolniczą zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym. Czyli spółka nie płaci podatku dochodowego w związku ze zwolnieniem przedmiotowym. Spółka zamierza sprzedać maszynę rolniczą kombajn zbożowy. Kombajn był wykorzystywany wyłącznie w działalności rolniczej w związku z czym odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Jak w takim przypadku ustalić dochód? Czy odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu mają wpływ na dochód?


Sprzedaż maszyny rolniczej


Na wstępie należy uznać, iż czynność sprzedaży maszyny rolniczej (kombajn) nie mieści się w zakresie zdarzeń wskazanych w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT jako działalność rolnicza Sprzedaż maszyny rolniczej (kombajnu) pomimo że była ona związana z wykonywaną przez Spółkę działalnością rolniczą, nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą działalnością związany. Oznacza to, iż nie można uznać przychodu uzyskanego ze sprzedaży kombajnu zbożowego jako przedmiotowo wyłączonego z opodatkowania podatkiem CIT. W konsekwencji, skoro więc przychód ze sprzedaży maszyny rolniczej podlega opodatkowaniu według przepisów ustawy o CIT to również ustalenie dochodu do opodatkowania z takiego źródła podlega regułom wskazanym w ww. ustawie. Czyli podatnik winien ustalić w sposób prawidłowy koszty uzyskania przychodu. Z przepisów, wynika jednoznacznie, iż przy sprzedaży nieamortyzowanego środka trwałego wartością stanowiącą koszty uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie tego środka trwałego, które pomniejszane są o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego czy odpisy amortyzacyjne stanowiły wcześniej koszt uzyskania przychodu (koszt podatkowy), czy też nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu (koszt bilansowy). Tym samym ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że odpisy amortyzacyjne pomniejszają koszt uzyskania przychodu, nawet jeśli dokonywane były wyłącznie według zasad prawa bilansowego, a więc nie były uważane wcześniej za koszty uzyskania przychodów. Podsumowując wartość kosztu uzyskania przychodu będą zatem stanowiły wydatki na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach jak i wyrokach sądowych.

Sprzedaż maszyny rolniczej

Przypominamy: w związku ze współpracą z siecią OSCBR księgowość naszego biura stale rozwiązuje pytania podatkowe naszych Klientów w porozumieniu z doradcą podatkowym.

Comentários


bottom of page