top of page

Reprezentacja

Reprezentacja NEX

Dochodzenie swoich praw jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy dokładnie znamy wszystkie przysługujące nam możliwości. Współczesny system, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze jest bardzo zmienny. Poszczególne przepisy prawne kilkakrotnie poddawane są nowelizacjom co znacznie utrudnia ich znajomość.

Professional%20Portrait%20B%26W_edited.j

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, którzy zajmą się reprezentacją Państwa interesów w poszczególnych Urzędach. Zajmiemy się przygotowaniem pełnej dokumentacji oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności.

Oczywiście mamy na uwadze to, że zdarzają także kwestie sporne. Czasem bywa tak, że to nasz klient zostaje pokrzywdzony. Zespół naszych pracowników opracuje odpowiednią strategię działania, która ma na celu ochronę interesów i zagwarantowanie wszystkich naszym Klientom przysługujących im praw.

Poruszamy się biegle we wszystkich regulacjach prawnych, podążamy za wszystkimi zmianami jakie pojawiają się w systemie gospodarczym, poszukując rozwiązań korzystnych dla naszych Klientów.

Zobacz również:

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami skarbowymi.

Zarówno w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, jak i również w postępowaniach odwoławczych od decyzji podatkowych.

Działający z należytą starannością profesjonalny pełnomocnik zabezpieczy interesy klienta we wszystkich stadiach prowadzonych:

  • czynności sprawdzających

  • postępowania podatkowego

  • kontroli podatkowej

  • kontroli celno-skarbowej

  • kontroli ZUS

  • procedury odwołania od decyzji podatkowej

  • procedury zaskarżenia postanowienia

  • wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

bottom of page