Kadry i płac

Profesjonalnie

Bezpiecznie

Compilance

Usługa kadr i płac premium

Celem usługi Outsourcing płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy przez specjalistów NEX. Rozwiązania stosowane przez NEX przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka związanego z nieznajomością przepisów prawa pracy i nie tylko.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany prowadzić akta personalne pracowników i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w formie oraz z zachowaniem okresów przechowywania określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Kalkulacja wynagrodzeń jest kwestią delikatną i wiele firm wymaga, by usługi prowadzenia administracji płacowej były świadczone za pośrednictwem firm zewnętrznych

Powierzając NEX świadczenie takich usług, Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i co więcej - w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom - obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel.

Zobacz również:

Zapewniamy spokój

Dzięki nam, klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Jednocześnie, pomagamy oszczędzić cenny czas i zminimalizować koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i list płac. Świadczymy usługę w wariantach dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Oprócz podstawowych usług z zakresu wyliczenia płac oraz prowadzenia akt osobowych, świadczymy usługi negocjacji warunków umów i wspieramy klientów w budowaniu najlepszych warunków do współpracy.

Klient w standardzie płac otrzymuje dostęp do portalu pracownika. Portal pozwala na całkowicie bezpieczny wgląd do wybranych danych przez pracowników, właścicieli czy osób decyzyjnych. Świetnym rozwiązaniem jest bieżące przetwarzanie kalkulacji wynagrodzeń. Pracownik stale otrzymuje dane m.in. z zakresu opodatkowania wynagrodzenia.

Przeprowadzamy kalkulacje wynagrodzeń, podatków, składek oraz prowadzimy sprawy pracowników - zapewniając bezpieczeństwo i poufność danych. Obieg informacji jest całkowicie zabezpieczony. Przykładowe czynności z realizacji planu premium kadr i płac:

 - miesięczne kalkulacje wynagrodzeń z uwzględnieniem list obecności, dodatków i potrąceń, rozliczanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, przygotowanie gotowych płatności (druków przelewów) - w tym możliwa bierna i aktywna obsługa księgowa rachunku bieżącego (np. przygotowanie przelewów do zatwierdzenia przez osoby decyzyjne).

 - pełne raportowanie do organów zewnętrznych: przekazywanie pełnego podsumowania do ZUS (DRA, RSA, RZA, IWA itp.), US (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, IFT-1 oraz sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C), GUS i PFRON.

- obsługa przyjęcia pracowników, zmiany warunków zatrudniania oraz ustanie stosunku pracy. Dbanie o punktualność badań lekarskich, współpracy ze specjalistą BHP w zakresie szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników, obsługa kontroli PIP i reprezentacja przed inspektorem pracy.

- sporządzenie odpowiedzi do organów egzekucyjnych, wypowiedzeń, świadectw pracy.

Usługi w zakresie kadr i pracę dopasowujemy uwzględniając specyfikę struktury obowiązującej w Państwa firmie, złożoność składników płacowych i raportów kadrowo-płacowych. Szybko reagujemy i jesteśmy elastyczni w stosunku do Państwa potrzeb i wymagań. Zapewniamy całkowita poufność i bezpieczeństwo w przechowywaniu danych kadrowo-płacowych. Obsługujemy kontrole urzędowe oraz kompleksowe audyty. Przekaż obsługę kontroli ZUS, PIP oraz US profesjonalistom. Skorzystaj z naszych usług i prowadź swój biznes bez stresu.

Zachęcamy do skorzystania z audytu kadrowego w NEX

Korzystając z naszych usług w ramach audytu otrzymujesz:

audyt ZUS – weryfikacja prawidłowego naliczania składek ZUS oraz wykaz ryzyk związanych z rozliczaniem pracowników pod kątem kontroli ZUS, PIP czy innych instytucji lub organów, kontrola prawidłowości obliczania i potrącania oraz opłacania składek i zaliczek ZUS,
audyt dokumentacji – sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, i innych norm społecznych,
audyt procesów w dziale HR – kontrola terminowości procesów związanych z procesem zatrudnienia,
audyt z zakresu prawa pracy – sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych oraz innych przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, sprawdzenie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy,
audyt prawny – sprawdzenie zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania, pracy i innych regulacji.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.

Zachęcamy do skorzystania z audytu kadrowego i płacowego w NEX

Korzystając z usługi audytu kadrowego w ramach audytu otrzymujesz:

audyt ZUS – weryfikacja prawidłowego naliczania składek ZUS oraz wykaz ryzyk związanych z rozliczaniem pracowników pod kątem kontroli ZUS, PIP czy innych instytucji lub organów, kontrola prawidłowości obliczania i potrącania oraz opłacania składek i zaliczek ZUS,
audyt dokumentacji – sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, i innych norm społecznych,
audyt procesów w dziale HR – kontrola terminowości procesów związanych z procesem zatrudnienia,
audyt z zakresu prawa pracy – sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych oraz innych przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, sprawdzenie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy,
audyt prawny – sprawdzenie zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania, pracy i innych regulacji.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.

Korzystając z usługi audytu płacowegow ramach audytu otrzymujesz:

audyt wynagrodzeń – ocena prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracowników i rozliczania umów cywilno-prawnych,
audyt list płac – ocena prawidłowości rozliczania premii, nadgodzin i innych składników wynagrodzenia,
audyt prawny – sprawdzenie zgodności z przepisami prawa regulaminu wynagradzania, pracy i innych regulacji.

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Chętnie odpowiemy na pytania telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zapraszamy na spotkania indywidualne aby wspólnie omówić zarówno wątpliwości związane z założeniem nowej firmy jak również dotyczące optymalizacji bieżącej działalności.

KONTAKT

Plac Wolności 3/4a

40-078 Katowice

tel.: 32 202 99 80

NIP: 9542207570

biuro@nex.katowice.pl

Gwarantujemy:

- BEZPIECZEŃSTWO

- SPRAWDZONE METODY OD LAT

- DOPASOWANĄ OFERTĘ

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

księgowość Katowice biuro rachunkowe Katowice usługi księgowe Katowice biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice ceny biuro rachunkowe Katowice cennik usługi księgowe Katowice opinie usługi księgowe Katowice ceny usługi księgowe Katowice cennik prowadzenie księgowości Katowice pełna księgowość Katowice usługi rachunkowe Katowice prowadzenie księgowości Katowice opinie ,  prowadzenie księgowości Katowice ceny prowadzenie księgowości Katowice cennik pełna księgowość Katowice opinie pełna księgowość Katowice koszt pełna księgowość Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice opinie ,  usługi rachunkowe Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice cennik biuro rachunkowe cennik Katowice dobre biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice centrum cennik biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice cen dobre biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice centrum opinie ,  księgowość Katowice , księgowość Katowice opinie księgowość Katowice ceny księgowość Katowice cennik