PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość

Dobrze zorganizowana księgowość to podstawowy czynnik który wpływa na efektywne funkcjonowanie firmy. Tylko rzetelnie i terminowo prowadzona księgowość zwraca wartościowe i przydatne informacje. W związku z dużą ilością zmian podatkowych i administracyjnych, outsourcing księgowy jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.

Czym jest outsourcing usług księgowych?

Wybierając usługę outsourcingu księgowego NEX, następuje przeniesienie odpowiedzialności za efekty pracy podmiotowi zewnętrznemu. W Polsce coraz więcej firm korzysta z tego typu usług. Decydując się na dział wewnętrzny księgowości, przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi podejmowanego ryzyka za ewentualne błędy popełniane przez pracowników tego działu. Outsourcing eliminuje ryzyko związane z zatrudnieniem niewykwalifikowanego pracownika księgowości. Firma dokonująca usług outsourcingowych przejmuje na swoje barki ryzyko związane z nienależytym wykonaniem usług księgowych oraz ryzyko za nieterminowe przesyłanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentacji wymaganych przepisami prawa.

Stawiając na księgowość NEX zyskujesz bezpieczeństwo. Księgowość prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów z dziedziny rachunkowości i podatków. Sprawdzony model współpracy pozwala na dobrze zorganizowane prowadzenie finansów firmy. Na początku współpracy prowadzimy szczegółowe badanie oczekiwań klienta oraz sposobu funkcjonowania firmy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazujemy możliwe do wprowadzenia warianty współpracy.

Zobacz również:

Przykładowe modele współpracy w ramach świadczonych usług księgowych

Gwarancja oferty w 24h

Outsourcing NEX: to powierzenie rozliczeń podatkowo-bilansowych w ręce specjalistów. Nasz zespół to grupa ekspertów - każdy pracownik księgowości posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny finansów i rachunkowości. Dzięki bieżącej współpracy z prawnikami, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, jesteśmy w stanie świadczyć usługi pełnej księgowości na najwyższym poziomie. Wszystko dlatego, aby nasi klienci zlecając nam swoją księgowość, byli pewni, że ich księgi prowadzone są w sposób kompleksowy. Gwarantujemy prowadzenie księgowości, rozliczeń podatkowych, kadr i płac oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem działu księgowości i kadr.

Bieżąca dekretacja: model współpracy polegający na codziennym wprowadzaniu dokumentacji księgowej. Wskazany model współpracy pozwala na błyskawiczne zamknięci okresu rozliczeniowego. Klient po każdym dniu zyskuje bieżące informacje księgowe wraz ze stanem rozrachunków. Dodatkowym atutem jest możliwość generowania druków przelewów bezpośrednio z systemu oraz podgląd stanu rozrachunków.

Finanse OCR: dzięki funkcji OCR klient zyskuje pełny wgląd do dokumentacji firmy. Oprócz udostępnionych danych liczbowych generowany jest dostęp wizualny do dokumentacji. Digitalizacji podlegają faktury, umowy, porozumienia, kompensaty, kontrakty itp. Całość trafia do bezpiecznego repozytorium do którego istnieje dostęp 24/h/7/ z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dzięki mobilnej aplikacji faktury za pośrednictwem skanu bądź zdjęć trafiają do księgowych NEX. 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług ?

Współpraca z nami:

- to oszczędność kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, sporządzaniem raportów i obliczaniem podatków

- to ograniczenie ryzyka nieznajomości bądź błędnej interpretacji przepisów podatkowych w związku z częstymi zmianami

- daje możliwość oszczędności wynikających z prawidłowych optymalizacji

- profesjonalne wsparcie biznesowe z nastawieniem na długofalową współpracę i osiąganie wspólnych korzyści

- gwarantuje najwyższej jakości komunikację oraz informowanie potrzebne do podejmowania decyzji

Prowadzenie ksiąg

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje kompleksowe usługi księgowe w tym zakresie. Zapewniamy zgodność z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości. Fundamentalne znaczenie zyskuje opracowanie efektywnego planu kont, sporządzenie miesięcznych raportów. Podsumowaniem rocznym jest pełne sprawozdanie finansowe które prezentujemy w czytelny i przejrzysty sposób.

Oferujemy:

  • opracowanie zakładowego planu kont wraz z polityką rachunkowości

  • przygotowanie systemów, baz danych oraz dostosowanie do elektronicznego obiegu dokumentacji

  • wewnętrzne szkolenia dotyczące generowanych dokumentów zewnętrznych i zewnętrznych

  • pełne raportowania do organów zarządzających

Uproszczone formy księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją która służy do wyliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Rozliczeń w ten sposób dokonują osoby fizycznej prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które do wyliczeń podatkowych, wykorzystują zasady ogólne lub podatek liniowy oraz których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie przekroczyły w roku limitu określonego przepisami prawa. 

Usługa prowadzenia księgi przychodów i rozchodów może zawierać:

- nadzorowanie poprawności dokumentów źródłowych pod względem formalno-księgowym,

- sporządzanie oraz bieżące aktualizowanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- bieżące rozliczenia operacji gospodarczych,

- prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem VAT,

- sporządzanie kompletnych wniosków o niezaleganiu z opłatami na rzecz instytucji takich jak ZUS i US,

- wsparcie oraz reprezentacja klienta podczas kontroli skarbowych oraz kontroli ZUS,

- administracja oraz pomoc w rozporządzaniu dokumentacją w przedsiębiorstwie,

- bieżące informowanie o istotnych zmianach w przepisach podatkowych oraz zmianach mających wpływ na funkcjonowanie działalności klienta,

- wsparcie podczas negocjacji zawierania umów kredytu oraz leasingu,

- przygotowanie wniosków kredytowych,

- konsultacja wyników działalności klienta wraz z omówieniem wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego,

- sporządzanie oraz wysyłka wszelkich deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego,

- pomoc w wypełnianiu wniosków rejestracyjnych,- sporządzanie zeznań sprawozdawczych do GUS,

- pomoc przy wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania działalności.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest możliwą do wyboru formą opodatkowania przychodów. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. Istnieje wiele wykluczeń, które nie pozwolą nam skorzystać z tej formy. Ryczałtem może być opodatkowany przychód osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób fizycznych osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów które mają podobny charakter pod warunkiem, że umowy te nie są zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Przykładowa usługa rozliczenia ryczałtu może zawierać:
- bieżącą kontrole dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- możliwość wystawiania faktur sprzedażowych w imieniu klienta,
- wprowadzanie dokumentacji do ewidencji podatkowej,
- prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w tym ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , wyposażenia itp.
- rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

KSIĘGOWOŚĆ NEX

Jesteśmy firmą posiadającą ugruntowaną pozycję na rynku. Wykorzystując duże doświadczenie zawodowe dążymy nieustannie do rozwoju potencjału naszej firmy, który pozwala nam płynnie adaptować się do zmian zachodzących w gospodarce w tym również legislacyjnych. Wszelkie działania dążą do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług dla naszych klientów. 

OUTSOURCING KSIĘGOWOŚĆI

Wiedza i doświadczenie. Oferując usługę outsourcingu księgowości dedykujemy obsługę przez zespół profesjonalistów sprytnie ograniczając ryzyko związane z zatrudnieniem własnego działu księgowości.

POSTAW NA SPECJALISTÓW

W trakcie naszej działalności dzięki zaangażowaniu, fachowemu podejściu oraz cenom dostosowanych do efektów naszej pracy, współpracujemy z grupą klientów z różnych dziedzin. Stawiamy na szkolenia i rozwój. Pracujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego, który ułatwia nam pracę i pozwala na oferowanie szerokiego wachlarzu usług z zakresu innowacyjnej i nowoczesnej księgowości. Nasza firma prężnie się rozwija zyskując coraz większy potencjał wiedzy. Problemy klienta są dla nas priorytetowe dlatego poświęcamy im odpowiednio dużo uwagi, aby klient był usatysfakcjonowany a problem rozwiązany.

Współpraca

"Tylko indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz wypracowane od  lat standardy współpracy zapewniają współprace na najwyższym standardzie. Współpracując z nami zyskujesz indywidualnych specjalistów dedykowanych Twojej firmie

- Profesjonalizm. Nasza kadra składa się z wysokiej klasy specjalistów. Stawiamy na pozytywny kontakt z klientem – pozytywna współpraca jest dla nas priorytetem".

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Chętnie odpowiemy na pytania telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zapraszamy na spotkania indywidualne aby wspólnie omówić zarówno wątpliwości związane z założeniem nowej firmy jak również dotyczące optymalizacji bieżącej działalności.

KONTAKT

Plac Wolności 3/4a

40-078 Katowice

tel.: 32 202 99 80

NIP: 9542207570

biuro@nex.katowice.pl

Gwarantujemy:

- BEZPIECZEŃSTWO

- SPRAWDZONE METODY OD LAT

- DOPASOWANĄ OFERTĘ

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

księgowość Katowice biuro rachunkowe Katowice usługi księgowe Katowice biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice ceny biuro rachunkowe Katowice cennik usługi księgowe Katowice opinie usługi księgowe Katowice ceny usługi księgowe Katowice cennik prowadzenie księgowości Katowice pełna księgowość Katowice usługi rachunkowe Katowice prowadzenie księgowości Katowice opinie ,  prowadzenie księgowości Katowice ceny prowadzenie księgowości Katowice cennik pełna księgowość Katowice opinie pełna księgowość Katowice koszt pełna księgowość Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice opinie ,  usługi rachunkowe Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice cennik biuro rachunkowe cennik Katowice dobre biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice centrum cennik biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice cen dobre biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice centrum opinie ,  księgowość Katowice , księgowość Katowice opinie księgowość Katowice ceny księgowość Katowice cennik