top of page

Podatki

Audyt podatkowy jest usługą która pomaga wskazać istniejące zagrożenia oraz ryzyka w zakresie prowadzonej polityki podatkowej. Audyt podatkowy pozwala również na wskazanie możliwych rozwiązań podatkowych które przyczynią się do oszczędności podatkowych a także określenia kierunku dalszych rozwiązań podatkowych Klienta. 

Nasza usługa audytu podatkowego polega m.in. na:
- weryfikacji dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- weryfikacja aktualnego opodatkowania wg stanu prawnego przedsiębiorstwa,
- przegląd i weryfikacja dokumentacji a także umów z dostawcami i odbiorcami,
- wywiady przeprowadzane z pracownikami,
- przegląd ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych w tym również zapisów na kontach oraz wyników sprawozdań finansowych

Podatki

Zobacz również:

Zdarzają się sytuacje w których nagle otrzymują Państwo wezwanie do stawienia się w Urzędzie Skarbowym. Również w takich sytuacjach służymy wsparciem. Kiedy otrzymają Państwo nagłe wezwanie:
- pracownik naszego biura na mocy pełnomocnictwa stawi się w Państwa imieniu w Urzędzie Skarbowym i dokona wstępnego rozpoznania sprawy,
- sporządzimy oraz dostarczymy wymagane pisma do Urzędu,
- dokonamy rozliczeń i sporządzimy korekty deklaracji i zeznań podatkowych,
- usługa odciąży Państwa ze stresującej wizyty w Urzędzie Skarbowym,

Do kolejnych sytuacji które zaskakują podatników należy z pewnością informacja o wszczęciu kontroli lub postępowania podatkowego. W takich sytuacjach:
- kontaktujemy się z właściwym Urzędem Skarbowym,
- ustalamy dogodny czas i miejsce przeprowadzenia kontroli – zazwyczaj polecamy w tym przypadku nasze biuro,
- pomagamy w przygotowaniu wymaganej dokumentacji podatkowej,
- przeprowadzamy przed kontrolą weryfikację złożonych deklaracji aby przygotować klienta na ewentualne korekty a w niektórych sytuacjach składamy korekty przed przyjściem kontroli,
- reprezentujemy przed cały okres kontroli skarbowej,
- przygotowujemy wyjaśnienia oraz odwołania

W takich sytuacjach im szybciej Państwo się do nas zgłoszą, najlepiej na początku postępowania, to będziemy w stanie nadać sprawą bardziej korzystny bieg niż kiedy zgłoszą się Państwo do nas podczas trwania kontroli.

LEPIEJ JEST ZAPOBIEGAĆ NIŻ NAPRAWIAĆ

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie podczas podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych na każdym etapie funkcjonowania firmy, od jej rozpoczęcia poprzez fazę rozwoju, budowanie pozycji, wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, podnoszenie kwalifikacji, jak również w okresach zawieszenia lub przestoju czy nawet momentach kryzysu. Zapewniamy indywidualne i holistyczne podejście dostosowane do potrzeb Klienta. 

Pomagamy w początkach działalności, oferując m.in.:
- Doradztwo w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej prowadzenia działalności,
- przeprowadzenie założenia oraz likwidacji firmy,
- projektowanie systemu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie, 
- doradztwo w sprawach finansowych,
- pomoc w pozyskaniu kapitału zewnętrznego na finansowanie działalności,
- opracowanie biznes planu,

Już istniejącym firmom proponujemy m.in.:
- doradztwo w przekształceniach aby uzyskać lepsza optymalizacje podatkową,
- projektowanie systemu zarządzania,
- prognozy podatkowe,
- doradztwo w sprawach zatrudnianego personelu,

Jesteśmy firmą posiadającą ugruntowaną pozycję na rynku, nie jesteśmy „najwięksi” dlatego staramy się bardziej. Wykorzystując duże doświadczenie zawodowe dążymy nieustannie do rozwoju potencjału naszej firmy, który pozwala nam płynnie adaptować się do zmian zachodzących w gospodarce w tym również legislacyjnych. Wszelkie działania dążą do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług dla naszych klientów. W trakcie naszej działalności dzięki zaangażowaniu, fachowemu podejściu oraz cenom dostosowanych do efektów naszej pracy, współpracujemy z grupą klientów z różnych dziedzin. Stawiamy na szkolenia i rozwój. Pracujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego, który ułatwia nam pracę i pozwala na oferowanie szerokiego wachlarzu usług z zakresu innowacyjnej i nowoczesnej księgowości. Nasza firma prężnie się rozwija zyskując coraz większy potencjał wiedzy. Problemy klienta są dla nas priorytetowe dlatego poświęcamy im odpowiednio dużo uwagi, aby klient był usatysfakcjonowany a problem rozwiązany.

bottom of page