top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Spóźnienie z zapłatą składek ZUS a zasiłek chorobowy

Czy w 2022 roku konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek ZUS, jeśli przedsiębiorca jednoosobowo działający opóźni się z ich zapłatą? Czy takie opóźnienie może skutkować przerwaniem ubezpieczenia chorobowego?


Utrata prawa do zasiłku chorobowego od 2022 roku


Spóźnienie z zapłatą składek ZUS a zasiłek chorobowy

Od 2022 roku opóźnienie w opłaceniu składek nie prowadzi do automatycznego zakończenia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jednakże nieuregulowane składki mogą wpłynąć na możliwość korzystania ze świadczeń z tego ubezpieczenia. Przed 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy było zawieszane od pierwszego dnia miesiąca, w którym nie uregulowano na czas składki należnej na to ubezpieczenie.


 Art. 11. syst. ubezp. społ.
Podleganie obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ust. 1 pkt 1, 3, 12 i 23.
2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ust. 1 pkt 2, 4–5a, 7b, 8 i 10.

Zapłacony ZUS po terminie a ubezpieczenie chorobowe


Od 1 stycznia 2022 roku, po zmianie przepisów i uchyleniu poprzednich zasad, brak terminowej zapłaty składek już nie skutkuje automatycznym zakończeniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Niemniej jednak, nieuregulowane zobowiązania mogą wpływać na dostęp do świadczeń wynikających z tego ubezpieczenia.

 

Spóźnienie z zapłatą składek ZUS a zasiłek chorobowy - jeśli zaległość w opłaceniu składek przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia, co w 2023 roku odpowiada kwocie 39,90 zł, osoba ubezpieczona traci prawo do świadczeń aż do momentu uregulowania całego długu. Dodatkowo, prawo do tych świadczeń przedawnia się, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu sześciu miesięcy od daty, gdy prawo do świadczenia się pojawiło.


Przeczytaj również:


Przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami ZUS, powinni jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania. Opóźnienie w płatnościach skutkuje bowiem naliczaniem odsetek od nieopłaconych ubezpieczeń, przy czym wysokość odsetek zależy od długości okresu zaległości.


Spóźnienie z zapłatą składek ZUS a zasiłek chorobowy - podsumowanie

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca napotyka trudności finansowe, może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub ich rozłożenie na raty. Takie działanie może pomóc uniknąć dalszych konsekwencji finansowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z płacenia odsetek, jeśli ureguluje należności w nowo ustalonym terminie przez ZUS.

Commentaires


bottom of page