top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Podatek liniowy programisty

Zaktualizowano: 16 mar

Jeśli jesteś programistą (IT) myślącym o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, lub już prowadzisz taką działalność, ważne jest, aby dokładnie przemyśleć kwestię wyboru formy opodatkowania. Jedną z opcji jest podatek liniowy, jednak po zmianach wprowadzonych przez Nowy Polski Ład, jego atrakcyjność dla wielu przedsiębiorców znacznie spadła. Oto kilka kluczowych argumentów, które mogą Cię skłonić do przemyśleń w zakresie wyboru podatku liniowego.


Podatek liniowy 19%


Wysokość podatku - podatek liniowy wynosi 19% dochodu. Możesz zmniejszyć przychody o koszty prowadzenia działalności, ale dla wielu programistów, którzy nie generują wysokich kosztów, możliwości zmniejszenia podatku liniowego są ograniczone.

 

Składka zdrowotna - do obciążeń należy doliczyć również składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu. Sumując, całkowite obciążenie podatkowe osiąga 23,9%, co jest znaczną kwotą z dochodu (19% + 4,90% = 23,90%)

 

Brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem: podatek liniowy nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem, co może być niekorzystne, zwłaszcza jeśli drugi małżonek osiąga niższe dochody lub nie pracuje.

 

Utrata ulg podatkowych - decydując się na podatek liniowy, tracisz możliwość skorzystania z niektórych ulg, takich jak ulga na dziecko czy ulga na internet. To kolejny argument przemawiający przeciw tej formie opodatkowania.

 

Brak korzyści z kwoty wolnej od podatku: w 2023 roku kwota wolna od podatku wynosiła 30.000 zł - w 2024 roku planowane jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Wybierając podatek liniowy, nie skorzystasz z tego zwolnienia, co może stanowić dodatkowe obciążenie.


Podatek liniowy programisty

Podatek liniowy programisty - istnieje sytuacja, kiedy podatek liniowy programisty może okazać się korzystny - jest nim połączenie podatku liniowego z ulgą IP BOX, dedykowaną dla osób uzyskujących przychody z praw własności intelektualnej. Dzięki tej uldze realne obciążenie podatkowe może spaść do około 9,9% (5% podatek dochodowy + 4,9% składka zdrowotna). Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla programistów pracujących nad innowacyjnymi projektami, które mogą być objęte tą ulgą.

 

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest kluczowy dla optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Zanim zdecydujesz się na podatek liniowy, dokładnie przeanalizuj wszystkie za i przeciw, biorąc pod uwagę specyfikę swojej działalności oraz możliwości optymalizacji podatkowej.


Przykład opodatkowania programisty


Załóżmy, że jako programista prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i roczne przychody wynoszą 120 000 zł. Wydatki związane z prowadzeniem firmy to 20 000 zł rocznie. Obliczmy, jakie byłyby obciążenia podatkowe przy wyborze podatku liniowego i wykorzystaniu ulgi IP BOX.


Bez ulgi IP BOX

 

1. Dochód = przychody - koszty uzyskania przychodów = 120 000 zł - 20 000 zł = 100 000 zł

2. Podatek liniowy (19%) = 100 000 zł * 19% = 19 000 zł

3. Składka zdrowotna ZUS = 100 000 zł * 4,9% = 4 900 zł

4. Całkowite obciążenie podatkowe = 19 000 zł + 4 900 zł = 23 900 zł

5. Efektywne obciążenie podatkowe = (23 900 zł / 100 000 zł) * 100% = 23,9%


Z ulgą IP BOX

 

Zakładając, że cały dochód kwalifikuje się do ulgi IP Box:

 

1. Dochód kwalifikujący się do ulgi IP BOX = 100 000 zł

2. Podatek dochodowy (5%) = 100 000 zł * 5% = 5 000 zł

3. Składka zdrowotna ZUS (4,9% od dochodu) = 100 000 zł * 4,9% = 4 900 zł

4. Całkowite obciążenie podatkowe = 5 000 zł + 4 900 zł = 9 900 zł

5. Efektywne obciążenie podatkowe = (9 900 zł / 100 000 zł) * 100% = 9,9%

 

Bez ulgi IP BOX, obciążenie podatkowe programisty w tym przypadku wynosi 23,9% dochodu, czyli 23 900 zł z 100 000 zł dochodu. Z wykorzystaniem ulgi, obciążenie podatkowe spada do ok. 9,9%, co daje kwotę 9 900 zł z tego samego dochodu, oferując znaczną oszczędność podatkową.


Utrata prawa do podatku liniowego


Regulacje zawarte w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzają ograniczenia dla przedsiębiorców, którzy rozważają opodatkowanie swojej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Te ograniczenia mają na celu zapobieganie praktykom, które mogłyby być uznane za optymalizację podatkową w sposób niezgodny z założeniami systemu podatkowego. Oto, co musisz wiedzieć:

 

Świadczenie usług dla byłego lub obecnego pracodawcy - jeżeli jako przedsiębiorca programista świadczysz usługi na rzecz podmiotu, dla którego wcześniej pracowałeś na podstawie umowy o pracę lub umowy spółdzielczej w tym samym zakresie działalności, nie będziesz mógł skorzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego. Ograniczenie ma na celu zapobieganie sytuacjom, gdzie stosunek pracy jest zastępowany przez umowę cywilnoprawną dla korzyści podatkowych.

 

Działalność w ramach spółki cywilnej - podobne ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy usługi są świadczone na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach spółki cywilnej. Jeśli przynajmniej jeden ze wspólników świadczył dla tego samego pracodawcy usługi w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w tym samym zakresie w ciągu tego samego roku podatkowego, dochody tego wspólnika nie mogą być opodatkowane liniowo.


Przeczytaj również:


Podatek liniowy programisty

 

Rozliczanie różnych źródeł przychodów - jeśli uzyskujesz przychody zarówno z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, jak i z pracy etatowej, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych zeznań podatkowych: PIT-36L dla działalności gospodarczej i PIT-37 dla przychodów z etatu. To rozróżnienie umożliwia dokładne rozliczenie podatkowe dla różnych form opodatkowania i źródeł dochodu.

 

Opodatkowanie podatkiem liniowym programisty ma swoje wymogi i ograniczenia, które mają zapobiegać nadużyciom i zapewnić, że wszystkie formy działalności są opodatkowane w sposób sprawiedliwy i zgodny z intencjami ustawodawcy. Przed podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami.


Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Łączymy usługi wielu specjalistów świadcząc usługi na wysokim poziomie - zamów bezpłatną rozmowę:

Comments


bottom of page