top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Ryczałt dla programisty

Zaktualizowano: 16 mar

Opodatkowanie programisty w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może być szczególnie korzystne dla programistów, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności. Oto kilka kluczowych sytuacji, kiedy ryczałt może okazać się dobrym wyborem:


Niskie koszty operacyjne - dla programistów, którzy nie ponoszą wysokich kosztów związanych z prowadzeniem działalności (np. zakup sprzętu, a koszty licencji i usług hostingowych są stosunkowo niskie), ryczałt jest atrakcyjny, ponieważ nie ma potrzeby dokumentowania tych kosztów - mniej formalności.


Przewidywalność i prostota rozliczeń - ryczałt u programisty upraszcza rozliczenia podatkowe, ponieważ opodatkowaniu podlega przychód, nie dochód. Dzięki temu przedsiębiorca programista może łatwiej przewidzieć swoje obciążenie podatkowe.


Stawka ryczałtu 12% lub 8,5% - stawka ryczałtu 12% jest stosowana najczęściej, ale w niektórych przypadkach, w przypadku wykonywania określonych w ustawie rodzajów usług, możliwe jest zastosowanie niższej stawki ryczałtu 8,5%.


Zmniejszenie składki zdrowotnej - w odróżnieniu od innych form opodatkowania, gdzie składka zdrowotna programisty zależy od dochodu, przy ryczałcie składka zdrowotna jest stała - obliczana według trzech progów. To oznacza, że w przypadku wysokich przychodów, ryczałtowcy mogą płacić niższą składkę zdrowotną.


Wprowadzenie Polskiego Ładu i obniżenie stawki - obniżenie stawki ryczałtu dla programisty z 15% na 12% czyni tę formę opodatkowania jeszcze bardziej atrakcyjną dla przedsiębiorców, w tym programistów. Dla tych programistów, którzy kwalifikują się do jeszcze niższej stawki 8,5%, korzyści mogą być jeszcze większe.


Zmiana stawek ryczałtu na 12% oraz dostępność stawki 8,5% dla niektórych usług świadczonych przez programistów znacząco zwiększa atrakcyjność tej formy opodatkowania programisty w porównaniu do innych dostępnych opcji, jak skala podatkowa z stawkami 12% i 32% oraz podatek liniowy - 19%. Aby jednak w pełni zrozumieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na programistów rozważających ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności, warto przeanalizować kilka kluczowych punktów.


Stawki ryczałtu programisty


 1. 12% stawka ryczałtu jest ogólną stawką ryczałtu dla programistów, umożliwiającą uproszczone rozliczanie podatku od przychodów.

 2. 8,5% stawka ryczałtu może dotyczyć usług programistycznych, które kwalifikują się do niższej stawki.

Obniżenie stawki ryczałtu dla programistów z 15% na 12% oraz wprowadzenie opcji 8,5% sprawia, że ryczałt jest bardziej konkurencyjny w porównaniu do innych form opodatkowania, szczególnie dla przedsiębiorców osiągających wyższe przychody, dla których skala podatkowa lub podatek liniowy mogłyby oznaczać wyższe obciążenia podatkowe.


Składka zdrowotna programisty na ryczałcie


W przypadku innych form opodatkowania składka zdrowotna często jest obliczana od dochodu, co przy wyższych przychodach może prowadzić do znaczących kosztów. W ryczałcie składka zdrowotna jest stała, co zapewnia lepszą przewidywalność kosztów - składkę zdrowotną oblicza się według trzech progów przychodów.


Ograniczenia i warunki ryczałtu


Ważne jest, aby być świadomym pewnych ograniczeń przy wyborze ryczałtu dla programisty. Jeśli w ramach działalności gospodarczej świadczysz usługi na rzecz firmy, z którą wcześniej byłeś związany umową o pracę – czy to jako były, czy obecny pracodawca – i to w roku podatkowym lub roku bezpośrednio przed nim, nie będziesz mógł skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli zakres świadczonych przez Ciebie usług jest tożsamy do tego, co robiłeś jako pracownik. Dodatkowo:


 • Limit przychodów - przekroczenie limitu 2 mln euro przychodu w poprzednim roku podatkowym wyklucza możliwość skorzystania z ryczałtu.

 • Brak kwoty wolnej od podatku - w przeciwieństwie do zasad ogólnych (skali podatkowej), ryczałt nie oferuje kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że podatek jest naliczany od pierwszej złotówki przychodu.


Ryczałt 12 % dla programisty


W kontekście branży IT, decyzja o wyborze stawki ryczałtu 12% zamiast 8,5% zależy od rodzaju wykonywanej pracy, w szczególności od tego, czy programista zajmuje się tworzeniem kodów źródłowych. Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, stawka ryczałtu 12% dotyczy m.in. przychodów uzyskanych ze świadczenia usług:


związanych z wydawaniem:

 

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line


związanych z:

 

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

 • oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

 • usługami objętymi grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),

 • doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

 • usługami w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

 • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).Ryczałt dla programisty

Oznaczenie "ex" w kontekście symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) służy do zawężenia zakresu grupowania, do którego odnosi się dany przepis podatkowy. W kontekście ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla programistów, takie precyzowanie jest kluczowe, ponieważ pozwala na dokładne określenie, które konkretnie usługi kwalifikują się do określonych stawek ryczałtu - oznaczenie "ex" ma znaczenie praktyczne, gdyż nie wszystkie usługi w ramach szeroko rozumianego grupowania PKWiU mogą być objęte daną stawką ryczałtu. "Ex" wskazuje, że tylko specyficzna część grupowania, dokładniej opisana w ustawie lub innym akcie prawnym, podlega danej stawce. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą z większą pewnością decydować o formie opodatkowania, mając jasność co do tego, które ze świadczonych przez nich usług spełniają wymogi kwalifikacyjne.


Ryczałt 8,5% dla programisty


Artykuł 12 ust. 1 pkt 5 lit. a, ustawy o podatku zryczałtowanym daje programistom możliwość klasyfikacji swojej działalności jako usługowej i korzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8,5%. To udogodnienie jest szczególnie korzystne dla programistów, którzy świadczą usługi nieobjęte wyższą stawką 12%, a zamiast tego koncentrują się na działaniach takich jak np.: usługi pomocy technicznej. Aby skorzystać z tej niższej stawki, kluczowe jest prawidłowe zidentyfikowanie kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) przypisanego do świadczonej usługi. Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi z zakresu IT, które nie wchodzą w zakres objęty stawką 12% ryczałtu, może korzystać z niższej stawki podatku, jaką jest 8,5%.


Ryczałt dla testera oprogramowania


Usługi objęte PKD 62.02, dotyczące konkretnie PKWiU 62.02.30.0, czyli usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, jak również działalność w ramach PKD 62.01, która nie jest związana bezpośrednio z programowaniem, lecz np. z testowaniem oprogramowania pod kątem zgodności z wymaganiami i specyfikacją, mogą kwalifikować się do korzystania z niższej stawki ryczałtu, tj. 8,5%.

To oznacza, że testerzy oprogramowania na ryczałcie, którzy wykonują prace polegające na testowaniu aplikacji i funkcji pod kątem ich zgodności ze specyfikacją oraz zgłaszaniu wykrytych nieprawidłowości programistom, mogą korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych. Kluczowe jest, aby działalność była właściwie zarejestrowana pod odpowiednimi kodami PKD i że usługi te spełniają warunki określone dla ryczałtu.

Jak wybrać PKWIU programisty


Jeśli jako programista napotykasz trudności w identyfikacji odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla swojej działalności gospodarczej, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby uzyskać potrzebne informacje i pewność co do klasyfikacji swoich usług.


Zwrócenie się z wnioskiem do GUS


GUS może udzielić pomocy w zakresie wyboru PKD programity (PKWiU), bazując na dokładnym opisie świadczonych usług programisty. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis działalności programisty, w tym informacje na temat charakteru wykonywanych usług, technologii, jakiej używasz, oraz potencjalnych klientów. Odpowiedź z GUS pomoże Ci zidentyfikować kod(y) PKWiU, które najlepiej pasują do działalności.


Zapytania do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej


Skierowania zapytania wymaga od przedsiębiorcy wskazania, które grupowanie PKWiU jego zdaniem najlepiej pasuje do świadczonych usług. Indywidualna interpretacja podatkowa programisty daje wytyczne, jak organy podatkowe będą interpretować przepisy prawa podatkowego w kontekście konkretnego przypadku przedsiębiorcy. To może być szczególnie przydatne, gdy istnieje ryzyko różnej interpretacji przepisów. Chociaż uzyskanie odpowiedzi może zająć sporo czasu, są to ważne kroki w kierunku zapewnienia zgodności z przepisami prawa podatkowego i uniknięcia potencjalnych problemów z organami skarbowymi w przyszłości.


Zastosowanie stawki 8,5% ryczałtu


Ryczałt dla programisty - programiści, którzy zdecydują się na stosowanie obniżonej stawki ryczałtu, muszą pamiętać o dokładnym ewidencjonowaniu świadczonych usług. Dobra praktyka to utrzymanie szczegółowych zapisów dotyczących każdego projektu, w tym zakresu wykonanych prac, użytych narzędzi i technologii, a także uzasadnienia, dlaczego dana usługa kwalifikuje się do niższej stawki. Takie podejście nie tylko ułatwia rozliczenia podatkowe, ale także stanowi solidną dokumentację w przypadku ewentualnych kontroli skarbowych.


Składka zdrowotna na ryczałcie


Wysokość składki zdrowotnej dla programistów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych faktycznie zależy od ich przychodów oraz od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego. To dynamiczny system, który wymaga od przedsiębiorcy bieżącego monitorowania przychodów, aby odpowiednio dostosować wysokość składki zdrowotnej.


Składka zdrowotna na ryczałcie w praktyce


Próg pierwszy (do 60 tys. zł przychodu rocznie)

Jeżeli Twoje roczne przychody nie przekraczają 60 tys. zł, składka zdrowotna wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jest to najniższy próg i dedykowany dla przedsiębiorców z mniejszymi przychodami.

Próg drugi (przychody od 60 tys. zł do 300 tys. zł)

W tym przedziale składka zdrowotna równa się 100% przeciętnego wynagrodzenia. To próg średni, w którym większość przedsiębiorców prawdopodobnie będzie operować.

Próg trzeci (przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł)

Składka zdrowotna wynosi wtedy 180% przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi najwyższy możliwy poziom składki zdrowotnej dla przedsiębiorców z największymi przychodami.

Przykład obliczenia składki zdrowotnej dla programisty


ryczałt dla programisty


Pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych


Podatnicy mają możliwość pomniejszenia przychodu o 50% wartości zapłaconych składek zdrowotnych, co pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania. Jest to szczególnie korzystne, ponieważ dzięki temu mechanizmowi realne obciążenie podatkowe przedsiębiorcy jest mniejsze.


Przeczytaj również:


Ważne:

Kluczowe jest śledzenie swoich przychodów, aby wiedzieć, kiedy konieczna jest zmiana wysokości składki zdrowotnej. Należy pamiętać o ustaleniu właściwej wysokości składki zdrowotnej na podstawie aktualnych danych o przeciętnym wynagrodzeniu, które GUS ogłasza co roku. Jeśli w trakcie roku przekroczysz próg przychodów, musisz odpowiednio dostosować wysokość składki zdrowotnej od miesiąca, w którym miało to miejsce oraz dopłacić różnicę w rocznej korekcie składki ZUS.

Dla przedsiębiorców ważne jest, aby na bieżąco aktualizować swoje rozliczenia i składki w oparciu o rzeczywiste przychody, a także korzystać z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania poprzez odliczenie części składek zdrowotnych. To wszystko wymaga regularnego monitorowania i planowania finansowego w ramach prowadzonej działalności.


Przykład obliczenia ryczałtu programisty


ryczałt dla programisty


Wykluczenia z ryczałtu programisty


Programiści rozważających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania swojej działalności, powinni zwrócić uwagę na pewne kluczowe ograniczenia i warunki, które należy wziąć pod uwagę:


 1. Świadczenie usług dla obecnego lub byłego pracodawcy - nie możesz skorzystać z ryczałtu, jeśli w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym świadczyłeś usługi w zakresie identycznym z tym, co oferowałeś jako pracownik (na podstawie umowy o pracę) dla obecnego lub byłego pracodawcy. Ograniczenie to ma na celu zapobieganie praktykom, które mogłyby być interpretowane jako obejście przepisów prawa podatkowego.

 2. Przerwa roczna w świadczeniu usług - możliwość skorzystania z ryczałtu dla programisty otwiera się, jeśli od zakończenia współpracy z byłym pracodawcą (w ramach umowy o pracę) minie co najmniej rok. To okres „wyczekiwania”, po którym programista może rozważyć przejście na ryczałt, o ile spełnia pozostałe warunki.

 3. Rodzaj umowy z byłym pracodawcą - jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej twoja współpraca z obecnym lub byłym pracodawcą opierała się na umowie cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło), a nie na umowie o pracę, to możesz rozważyć ryczałt od samego początku działalności.

 4. Limit przychodów - kolejnym istotnym ograniczeniem jest limit przychodów. Nie można skorzystać z ryczałtu, jeśli w poprzednim roku podatkowym przychody przekroczyły 2 mln euro. Jeśli ten próg zostanie przekroczony w trakcie roku podatkowego, zmiana formy opodatkowania na ryczałt będzie możliwa dopiero od kolejnego roku podatkowego.

 5. Zmiana formy opodatkowania - warto pamiętać, że z początkiem każdego roku podatkowego masz możliwość zmiany formy opodatkowania w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Daje to elastyczność w dostosowaniu się do zmieniających się okoliczności i planowania podatkowego.Czy ryczałtowiec może skorzystać z ulg podatkowych


Programiści, którzy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, by obniżyć swoje podatki. Ulgi te są dostępne przy składaniu rocznego zeznania podatkowego za pomocą formularza PIT-28. Oto niektóre z nich:


Ulga na Internet - pozwala odliczyć maksymalnie 760 zł i można z niej skorzystać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Jest to wsparcie dla osób wykorzystujących internet w celach zawodowych.


Składki na ubezpieczenia - możliwość odliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, i wypadkowe, zarówno podatnika, jak i osób z nim współpracujących. To obniża dochód do opodatkowania, a tym samym – wysokość podatku.


Ulga termomodernizacyjna - dla przedsiębiorców inwestujących w termomodernizację swoich domów czy mieszkań, dająca możliwość odliczenia części poniesionych kosztów.


Ulga dla honorowych krwiodawców - honorowi krwiodawcy mogą odliczyć pewne kwoty za oddanie krwi czy osocza.


Darowizny - możliwość odliczenia darowizn na cele publiczne, kultu religijnego do wysokości 6% dochodu.


Ulga na powrót - dla osób powracających do Polski i podejmujących tutaj pracę.


Ulga dla rodziny 4+ - dla dużych rodzin, oferująca dodatkowe odliczenia.


Ulga dla pracującego seniora - dla osób starszych, kontynuujących pracę zawodową.


Warto zwrócić uwagę, że wybierając ryczałt dla programisty, tracimy możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz korzystania z ulgi prorodzinnej. Każdy programista powinien dokładnie przeanalizować dostępne ulgi podatkowe i wybrać te, które najlepiej odpowiadają jego indywidualnej sytuacji, aby optymalizować swoje obciążenia podatkowe.Comentários


bottom of page