top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

PCC dla flipperów

Projekt ustawy zgłoszony przez Posłów Lewicy do Sejmu przewiduje wprowadzenie dodatkowego opodatkowania transakcji cywilnoprawnych związanych ze sprzedażą mieszkań, jeśli sprzedaż następuje w krótkim czasie po zakupie. Inicjatywa ta ma na celu ograniczenie praktyki flippowania mieszkań, rozumianej jako zakup nieruchomości po niższej cenie, a następnie szybka sprzedaż z zyskiem. Ustawodawcy mają nadzieję, że wprowadzenie takiego podatku zmniejszy rentowność tego typu działalności.


Nowy podatek PCC


Zgodnie z projektem, osoby zajmujące się flippowaniem mieszkań, tzw. flipperzy, będą musiały zapłacić podatek w wysokości od 3 do 5 procent od wartości zakupu kolejnych mieszkań. Natomiast osoby kupujące mieszkania od flipperów zostaną obciążone podatkiem w wysokości od 4 do 10 procent. Tym samym, obie strony transakcji sprzedaży mieszkań, które zostały nabyte w celu szybkiej odsprzedaży, będą podlegały dodatkowemu opodatkowaniu. Cel tej inicjatywy to zniechęcenie do spekulacyjnego obrotu nieruchomościami i przeciwdziałanie szybkiemu wzrostowi cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym.


Założenia nowego podatku od flippa


PCC dla flipperów

Projekt ustawy przedstawiony przez Posłów Lewicy koncentruje się na zwalczaniu fenomenu flippowania mieszkań. Jest to praktyka kupowania nieruchomości po niższej cenie, by następnie szybko sprzedać je z zyskiem. Głównym założeniem nie jest generowanie dodatkowych przychodów dla budżetu państwa, ale raczej zniechęcenie do spekulacyjnego obrotu nieruchomościami poprzez wprowadzenie dodatkowych stawek podatkowych. Posłowie Lewicy argumentują, że taka działalność wpływa negatywnie na rynek nieruchomości, podnosząc ceny i ograniczając dostępność mieszkań dla szerokiej grupy kupujących.


Okres zwolnienia z nowego podatku flippa


W ramach tego projektu ustawy, nowe stawki podatkowe będą stosowane do tzw. flipperów, którzy nabywają kolejne mieszkania w ciągu pięciu lat od zakończenia roku, w którym zakupili swoje pierwsze mieszkanie. Tym samym, legislacja ta ma na celu ograniczenie liczby transakcji, które można uznać za spekulacyjne, a przez to wpływające destabilizująco na rynek mieszkaniowy.


Nowe stawki PCC


Projekt ustawy przedstawiony przez Posłów Lewicy wprowadza progresywną skale podatkową dla osób zajmujących się flippowaniem mieszkań, zależną od liczby nabytych nieruchomości w określonym okresie. Stawki podatkowe mają wynosić odpowiednio:

  • 3% dla trzeciego zakupionego mieszkania,

  • 4% dla czwartego

  • 5% dla piątego mieszkania nabytego w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym zakupiono pierwsze mieszkanie.


Notariusz potwierdzi czy to flipp?


Mechanizm ma na celu ograniczenie spekulacyjnego obrotu nieruchomościami przez zniechęcenie do zakupu wielu mieszkań w krótkim czasie. Dodatkowo, by zwiększyć transparentność i uczciwość procesu zakupu, projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania przez kupujących, przed notariuszem, oświadczenia o liczbie zawartych umów zakupu lokali mieszkalnych w ciągu ostatnich pięciu lat. To rozwiązanie ma zapewnić pełne ujawnienie wszystkich transakcji, których dokonał flipper, co jest kluczowe dla prawidłowego opodatkowania tych działań.

Przeczytaj również:Oświadczenie to będzie miało formę dokumentu podpisanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed nadużyciami. Autorzy projektu liczą, że dzięki takim rozwiązaniom uda się skutecznie ograniczyć spekulacyjny obrót mieszkaniami, przyczyniając się do stabilizacji rynku nieruchomości.


Dodatkowe obciążenie przy szybkiej sprzedaży


PCC dla flipperów

Nowy PCC dla flipperów - w ramach przedłożonego przez Posłów Lewicy projektu ustawy, wprowadzenie nowych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma na celu dodatkowe obciążenie transakcji związanych ze sprzedażą mieszkań przez flipperów. Zaproponowane stawki wynoszą 10% w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem roku od jego zakupu, 6% jeśli sprzedaż następuje przed upływem dwóch lat od zakupu, ale po roku, oraz 4% dla sprzedaży przed upływem trzech lat od zakupu, ale po dwóch latach. Celem tych zmian jest zniechęcenie do praktyki flippowania, czyli zakupu mieszkań w celu szybkiej odsprzedaży z zyskiem, poprzez zwiększenie kosztów takiej działalności. Wzrost stawek PCC sprawi, że ceny mieszkań będą musiały wzrosnąć, co ma sprawić, że flippowanie stanie się mniej opłacalne.


Konsekwencje nowego podatku PCC


Możliwe konsekwencje wprowadzenia dodatkowego opodatkowania mogą przyjąć jedną z dwóch form:


Wliczenie dodatkowego podatku do ceny mieszkania

Jeśli flipperzy zdecydują się na przeniesienie obciążenia podatkowego na kupujących, poprzez zwiększenie ceny sprzedaży o odpowiednią stawkę PCC, może to znacznie ograniczyć atrakcyjność takich mieszkań na rynku. Wzrost cen o 10%, 6% lub 4% w zależności od czasu posiadania nieruchomości, może sprawić, że większość z nich stanie się trudniejsza do sprzedaży.

Włączenie dodatkowego podatku do kosztów działalności flipperów

Alternatywnie, flipperzy mogą zdecydować się na pokrycie dodatkowych kosztów podatkowych z własnej kieszeni, co zmniejszy ich zysk z danej transakcji. Taka sytuacja mogłaby obniżyć rentowność flippowania, zniechęcając do tej formy inwestycji.

W ten sposób, projektodawcy mają nadzieję na ograniczenie spekulacyjnego obrotu mieszkaniami, co może przyczynić się do stabilizacji cen na rynku nieruchomości i zwiększenia dostępności mieszkań dla szerszego grona odbiorców. W związku z zaproponowanymi przez Posłów Lewicy zmianami, mającymi na celu ograniczenie praktyki flippowania mieszkań, wprowadzony zostanie nowy wymóg dla notariuszy. Zadaniem notariusza będzie pouczenie kupującego o tym, że nabywana nieruchomość pochodzi od flippera, co skutkuje zastosowaniem wyższej niż standardowa stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dodatkowo, notariusz będzie zobowiązany do uzyskania od kupującego oświadczenia o świadomości konieczności zapłacenia podwyższonego podatku. Na etapie analizy konsekwencji finansowych dla flipperów warto wziąć pod uwagę organizację księgowości.


Nowy PCC dla flipperów - podsumowanie


Rozwiązanie ma za zadanie zapewnić pełną przejrzystość procesu zakupu nieruchomości oraz ochronę potencjalnych nabywców przed nieświadomym podjęciem zobowiązań podatkowych. Poprzez to, kupujący będzie miał pełną świadomość finansowych implikacji transakcji, co pozwoli na dokonanie bardziej świadomego wyboru.

Przypomnienie obecnej sytuacji podkreśla znaczenie zmian: standardowo, przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, kupujący obciążony jest 2% stawką PCC. Propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą więc wprowadzić znaczące zmiany w kosztach zakupu nieruchomości dla osób kupujących mieszkania od flipperów, zwiększając te stawki do 10%, 6% lub 4%, w zależności od okresu, w jakim flipper posiadał nieruchomość przed jej sprzedażą.

Comments


bottom of page