top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Składka zdrowotna 2024

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym ustalana jest na podstawie dochodu z działalności gospodarczej. Miesięczna podstawa wymiaru tej składki nie może być jednak niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące pierwszego dnia roku składkowego, trwającego od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego.


Składka zdrowotna 2024 - zasady ogólne i podatek liniowy

Podstawa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

 1. Minimalna podstawa 4242 zł (od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.)

 2. Składka zdrowotna obliczana w oparciu o dochód z działalności gospodarczej

 1. Minimalna składka zdrowotna 4242 x 9% = 381,78 zł

 2. Skala podatkowa 9% od dochodu z zachowaniem minimalnej podstawy

 3. Podatek liniowy - 4,9% od dochodu z zachowaniem minimalnej podstawy.


Składka zdrowotna 2024

Składka zdrowotna 2024 - osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłacają składkę zdrowotną od miesięcznej podstawy wymiaru, którą stanowi kwota odpowiadająca 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał roku poprzedniego, łącznie z wypłatami z zysku (w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło to 7.767,85 zł), zależnie od wysokości osiąganych przychodów z działalności lub podstawy wymiaru ustalonej na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.


Przeczytaj również:


Składka zdrowotna 2024 - ryczałt ewidencjonowany

Podstawa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

 1. 4.660,71 zł (przychody do 60.000 zł)

 2. 7.767,85 zł (przychody od 60.000 zł do 300.000 zł),

 3. 13.982,13 zł (przychody od 300.000 zł)

 1. 419,46 zł

 2. 699,11 zł

 3. 1258,39 zł

Przeciętne wynagrodzenie stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólników niektórych spółek, na przykład wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólnika spółki komandytowej lub komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.


Składka zdrowotna 2024 - wspólnicy niektórych spółek

Podstawa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

7.767,85 zł

699,11 zł (od stycznia do grudnia 2024 r.)

 

Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osób korzystających z ulgi na start jest kwota odpowiadająca 75% przeciętnego wynagrodzenia.


Składka zdrowotna 2024 - osoby współpracujące

Podstawa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

5.825,89 zł

524,33 zł ( od stycznia do grudnia 2024 r.)


Podstawę wymiaru składki osób opłacających kartę podatkową stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego stycznia danego roku.


Składka zdrowotna 2024 - karta podatkowa


Podstawa składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

5.825,89 zł

524,33 zł (od stycznia do grudnia 2024 r.)


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Kommentare


bottom of page