top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Rolnik ryczałtowy VAT

Zaktualizowano: 13 lut

Podatek VAT rolnika ryczałtowego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.


Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będąca zarejestrowana jako podatnik VAT czynny prowadzi dodatkowo gospodarstwo rolne. W związku z tym, czy prowadząc takie gospodarstwo rolne, osoba taka może być rolnikiem ryczałtowym, czyli tym samym będąc takim rolnikiem ryczałtowym wystawiać Faktury VAT-RR nawet jeśli z prowadzonej działalności JDG jest czynnym podatnikiem VAT?


Zwolnienie VAT rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy VAT

Zwolnienie przedmiotowe

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Przeczytaj również:


Rejestracja do VAT a gospodarstwo rolne

Jeżeli podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - wówczas czynności wykonywane w charakterze rolnika ryczałtowego pozostaną zwolnione. Jeżeli natomiast podatnik zrezygnuje ze zwolnienia wskazanego powyżej (przewidzianego dla dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych) - wówczas ogół działalności podatnika będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Rolnik ryczałtowy VAT

Zatem czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może jednocześnie być rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia.

Faktura VAT-RR


Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego ma obowiązek udokumentować takie nabycie wystawiając w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Dostawca, tj. rolnik ryczałtowy nie wystawia faktury dokumentującej sprzedaż produktów rolnych, gdyż obowiązek wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję spoczywa na nabywcy.Comments


bottom of page