top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Spółka z cudzoziemcem

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Polak (obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce) i Niemiec (obywatelstwo niemieckie, zamieszkujący w Niemczech) chcą razem założyć działalność w Polsce. Jaka forma prawna takiej działalności jest możliwa? W jakich urzędach należy zarejestrować obywatela Niemiec?


Spółka z cudzoziemcem

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samym zasadach jak obywatele polscy.


Spółka z cudzoziemcem - w przypadku gdy ani Polak, ani Niemiec nie chcą, aby ich nazwiska figurowały w nazwie spółki, powinni wybrać formę spółki kapitałowej, czyli albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółki akcyjnej. Obie te spółki należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli spółka zatrudni pracowników lub zleceniobiorców to należy spółkę zgłosić także w ZUS. Co do zasady, Niemca nie trzeba rejestrować oddzielnie. Jeżeli jednak przebywałby w Polsce dłużej niż 3 miesiące, powinien zarejestrować się w urzędzie wojewódzkim (zgłoszenia można dokonać on-line).

 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowe.

Comments


bottom of page