top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Podatek liniowy a ulga na dziecko

Czy prowadząc JDG opodatkowaną podatkiem liniowym mogę rozliczyć ulgę na dzieci z PIT otrzymanego z pracy na etacie ?


Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który osiągnął przychody opodatkowane wg skali podatkowej i który :

  • wykonywał władzę rodzicielską w roku podatkowym,

  • pełnił funkcje opiekuna prawnego o ile dziecko z nimi zamieszkiwało,

  • sprawował opiekę jako rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

  • utrzymywał pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.


Zatem, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane według skali , nawet jeśli opodatkowuje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, może rozliczyć ulgę prorodzinną. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

コメント


bottom of page