top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jak rozliczać Google AdSense?

Zarządzanie blogiem lub własną stroną internetową może stać się źródłem dodatkowych przychodów dzięki umieszczaniu na nich reklam. Jedną z możliwości, która umożliwia zarabianie na treści, jest Google AdSense. Niezależnie od tego, czy stanowi to główny strumień Twoich dochodów, czy też jedynie uzupełnia Twoją działalność, generowane w ten sposób przychody wymagają odpowiedniego rozliczenia podatkowego.


Google AdSense a VAT


Jak rozliczać Google AdSense

Jeśli jesteś przedsiębiorcą "VAT czy bez VAT", ważne jest, aby przed wystąpieniem pierwszej transakcji Google AdSense, na formularzu VAT-R wskazać, że będziesz świadczyć usługi objęte artykułem 100 ust. 1 pkt 4. Dzięki aktualizacji VAT-R zyskasz status przedsiębiorcy unijnego i otrzymasz numer VAT-UE, który umożliwi wystawianie faktur dla Google bez naliczania VAT, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że to usługobiorca, a nie ty, będzie odpowiedzialny za rozliczenie VAT jako import usług. Jeśli jesteś podatnikiem VAT, to należy złożyć deklarację VAT-R wybierając cel złożenia zgłoszenia: aktualizacja danych. Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, to należy złożyć deklarację VAT-R wybierając cel złożenia zgłoszenia: rejestracyjny (przy pierwszej rejestracji). Nievatowiec nadal może pozostać nievatowcem - zgłoszenie dotyczy jedynie kwestii VAT-UE.


Jak rozliczać Google AdSense


Informacje podsumowujące podatników VAT-UE


Przychody uzyskane od Google AdSense należy odpowiednio wykazać w deklaracji JPK_V7 (dotyczy podatników VAT), zarówno w rozliczeniach miesięcznych, jak i kwartalnych. Ponadto konieczne jest składanie miesięcznych informacji VAT-UE (składa podatnik VAT i nievatowiec), w których należy wykazać wartość transakcji z faktury. Ważne jest, aby na fakturze zamieścić adnotację o odwrotnym obciążeniu, pomijając przy tym stawkę VAT i kwotę podatku. Adnotację można umieścić w uwagach dodatkowych najlepiej w widocznym miejscu np: reverse charge VAT (odwrotne obciążenie).

Dla przypomnienia: podatnik VAT który składa deklaracje JPK_V7 kwartalnie, musi składać VAT-UE miesięcznie.

Dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, współpraca z Google AdSense, (siedzibę w Irlandii), oznacza uczestnictwo w transakcjach wewnątrzunijnych. Kluczowym aspektem jest tutaj fakt, że usługi świadczone na rzecz podmiotów z Unii Europejskiej, takie jak np.: Google Adsense, nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, ponieważ miejscem świadczenia usług jest Irlandia. Oznacza to, że to Google odpowiada rozliczenie VAT w Irlandii, jednak polscy przedsiębiorcy muszą pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów podatkowych w Polsce.

Art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące podatników VAT-UE
[...]
4) usługach, do których stosuje się art. 28b miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,

- zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

Jak rozliczać Google AdSense - podatek dochodowy


Chociaż VAT nie jest naliczany w Polsce dla tych transakcji, przedsiębiorcy mają inne obowiązki podatkowe, takie jak odpowiednie rozliczenie przychodów (dochodów) w podatku dochodowym. Jedną z możliwości opodatkowania przychodu jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i właściwy wybór stawki ryczałtu dla Google AdSense.


Jaki ryczałt dla przychodów z Google AdSense


Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uzpd), przychody z działalności usługowej, w tym z Google AdSense, mogą być opodatkowane ryczałtem. Standardowa stawka ryczałtu dla usług, które nie są wyłączone z tej formy opodatkowania, wynosi 8,5%. To oznacza, że przychody uzyskane z Google AdSense przez świadczenie usług reklamowych mogą podlegać opodatkowaniu właśnie według stawki ryczałtu 8,5% co stanowi uproszczoną formę rozliczenia podatkowego. W kwestii ustalania wysokości stawki ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług, istotną rolę odgrywa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku. Dla precyzyjnego dopasowania rodzaju świadczonej usługi do odpowiedniej kategorii PKWiU, nieocenione są Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


Z analizy dostępnych danych wynika, że usługi związane z wyświetlaniem reklam przez program Google AdSense mogą być klasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.12.20.0, który odnosi się do sprzedaży miejsca reklamowego na portalach internetowych. Taka klasyfikacja została również potwierdzona przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Należy zauważyć, że art. 12 ustawy nie wyróżnia specjalnej stawki ryczałtu dla usług zaklasyfikowanych według PKWiU pod numerem PKWiU 63.12.20.0. Oznacza to, iż przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług wyświetlania reklam w ramach Google AdSense podlegają opodatkowaniu według stawki ryczałtu 8,5%. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców korzystających z tego typu zarobku ze swoich stron internetowych, ponieważ umożliwia im to precyzyjne rozliczenie podatkowe.


Google AdSense a KPiR


Google AdSense może być ujmowane w KPiR u podatników korzystających z opodatkowania według skali podatkowej lub podatku liniowego. Usługi świadczone w ramach Google AdSense powinny być rejestrowane w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) w momencie, kiedy zobowiązanie podatkowe by powstało, gdyby działalność ta była prowadzona wewnątrz kraju. Oznacza to, że przychody należy rozliczyć z datą wykonania usługi. Faktura za wykonane usługi musi zostać wystawiona najpóźniej do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wykonania usługi.

W przypadku Google AdSense istnieje możliwość wystawienia faktury w złotówkach, co jest znacznym ułatwieniem, eliminującym potrzebę przeliczania kursów walut i związaną z tym niepewność. Nie jest wymagane przesyłanie faktury do firmy Google, jednak konieczne jest zachowanie tego dokumentu, a także wszelkich informacji o emitowanych reklamach otrzymanych od Google i potwierdzeń wpłat na konto, co może być potrzebne podczas kontroli podatkowej.


Nievatowiec a Google AdSense


Siedziba firmy Google znajduje się w Irlandii, co oznacza, że mieści się w obrębie Unii Europejskiej. Dzięki temu transakcje z innymi podmiotami unijnymi podlegają regulacjom określonym w prawie UE. Google AdSense, będące usługą reklamową, podlega rozliczeniom VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczenie usług na terenie Wspólnoty jest możliwe zarówno dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako płatnicy VAT, jak i tych, którzy korzystają ze zwolnienia podatkowego. Wymaga to jednak spełnienia określonych wymogów zgłoszeniowych.


Nawet przedsiębiorca nievatowiec musi złożyć formularz VAT-R, w którym wskazuje pozycję 60. Oznacza to, że zamierza oferować usługi objęte art. 100 ust. 1 ustawy o VAT. Nievatowiec składa informacje podsumowujące tzw.: VAT-UE natomiast nie składa deklaracji JPK_V7.Jak rozliczać Google AdSense


Do kiedy aktualizacja VAT-R


Zgłoszenie VAT-R powinno zostać dokonane przed uzyskaniem pierwszych dochodów z Google AdSense. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje numer VAT-UE, który umożliwia przeprowadzanie transakcji w ramach Unii Europejskiej. W dalszym kroku, przy wystawianiu faktury VAT, przedsiębiorca powinien dodać adnotację „odwrotne obciążenie/reverse charge”. To oznacza, że odpowiedzialność za rozliczenie VAT przechodzi na firmę Google, mającą siedzibę w Irlandii. Adnotacje dodaje podatnik VAT i podatnik zwolniony z VAT.

 

Podsumowując, nievatowiec musi spełnić następujące warunki:

- zarejestrować się dla potrzeb VAT-UE,

- wystawić fakturę, na której będzie widniał jego numer NIP-UE,

- składać miesięczne deklaracje podsumowujące VAT-UE, które należy przesyłać do dnia 25. każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychody z Google.

 

Te kroki umożliwiają prawidłowe rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i są niezbędne dla uniknięcia problemów związanych z VAT w kontekście usług świadczonych przez firmy takie jak Google dla właściwego rozliczenia podatkowego świadczenia usług w ramach Google AdSense kluczowe jest zrozumienie i właściwe zastosowanie klasyfikacji PKWiU. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą prawidłowo określić wysokość należnego ryczałtu, co jest istotne w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych i optymalizacji obciążeń podatkowych.


Przykład faktury dla Google AdSense


Jak rozliczać Google AdSense

 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.


1 Comment


Dziękuję za bardzo obszerny artykuł.

Zastanawiam się czy nie ma sposobu (np. na podstawie regulaminu Adsense/Admob), aby fakturę dla Google wystawiać dopiero gdy dostaniemy płatność lub znamy jej ostateczną wysokość (i ujmować w KPIR z tą datą, a nie 31.01).

Byłoby to dużo wygodniejsze, zwłaszcza gdy uzbieraliśmy ledwo ponad limit wypłaty 300 PLN.

- 31.01 znamy tylko szacunkową wartość do wypłaty

- do 3.02 Google dokonuje wstępnej korekty (możemy spaść poniżej progu)

- dopiero ~20.02 wiemy ile ostatecznie dostaniemy (może się okazać, że znacznie mniej)

- 21.02 Google robi przelew za zarobki uzbierane do 31.01

Wystawianie fv z datą 31.01 wiąże się z robieniem korekty.

Teraz jest dodatkowe zagrożenie (opodatkowania środków w Irlandii), Google żąda dostarczenia info o rezydencji podatkowej,…

Like
bottom of page