top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Faktura uproszczona na zły numer NIP

Zaktualizowano: 13 lut

Wystawiając fakturę uproszczoną kontrahent podał zły numer NIP - jak w takim przypadku można skorygować fakturę uproszczoną z błędnym numerem NIP poprawiając tylko NIP ? Czy sporządzenie protokołu opisującego błąd oraz wskazanie poprawnego numeru NIP będzie wystarczające ?


Paragon do 450 zł jako faktura uproszczona – korygowanie numeru NIPFaktura uproszczona na zły numer NIP

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto albo kwoty 100 euro z numerem NIP nabywcy stanowi, tzw. fakturę uproszczoną, która jest traktowana jak standardowa faktura i na jej podstawie podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym, uznanym za fakturę uproszczoną, dopuszcza się możliwość wystawienia do takiej faktury noty korygującej bądź faktury korygującej. Błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę np.: brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym (fakturze uproszczonej), czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.


Przeczytaj również:


Zatem, nie można wystawić faktury korygującej, bądź noty korygującej w przypadku, gdy: - na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP, - klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP (np. 9999999999) lub NIP innego podatnika. Z powyższego wynika, że jeżeli błąd w numerze NIP jest oczywistą omyłką wskazaną wyżej, to sprzedawca może wystawić fakturę korygującą bądź nabywca notę korygującą.Nota korygująca – zasady ogólne – dodatkowe wyjaśnienia Nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłkę, np. wyłącznie w zakresie błędnego NIP-u, może ją skorygować wystawiając notę korygującą. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. Forma akceptacji noty korygującej nie została określona w ustawie.

Faktura korygująca – zasady ogólne – dodatkowe wyjaśnienia Fakturę korygującą podatnik wystawia gdy: 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, 2) udzielono opustów i obniżek cen, 3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, 5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura uproszczona na zły numer NIP - w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. 


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.コメント


bottom of page