top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Korekta VAT-9M

Zaktualizowano: 30 mar

Podatnik zwolniony z VAT dokonał importu usług z którego tytułu wyniknął podatek należny VAT do zapłaty do wykazania na deklaracji VAT-9M. Następnie w kolejnym miesiącu już po zapłacie podatku, usługa została wstrzymana i następuje korekta wartości import usług do "zera". Czy w tym przypadku zapłacony podatek VAT-9M z tytułu importu usług będzie podlegał do zwrotu na podstawie rozpatrzenia przez Urząd wniosku o stwierdzenie nadpłaty? Czy w deklaracji VAT-9M, można wykazać fakturę korygującą ze znakami minus "-" ?


W sytuacji kiedy w deklaracji występują błędy, podatnik może skorygować uprzednio złożoną deklarację. Korekta importu usług do "zera" w danym okresie rozliczeniowym może nastąpić w sytuacji kiedy nie doszło faktycznie do wykonania usługi.


Przeczytaj również:


 

Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia deklaracji, to podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowaną deklarację.

 

Korekta VAT-9M - dokonanie zwrotu nadpłaty, która wynika ze złożonej korekty deklaracji, jest możliwe bez składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ale tylko wtedy gdy deklaracja została skorygowana przed upływem ustawowego terminu do jej złożenia.


Korekta VAT-9M

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a jeśli korekta deklaracji została złożona po upływie ustawowego terminu do złożenia tego zeznania i skoro z korekty deklaracji wynika nadpłata, to podatnik wraz z korektą deklaracji zobowiązany jest złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej.


 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comentarios


bottom of page