top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Rozliczenie roczne dla firm

Roczne rozliczenie PIT dla firm to kluczowy moment, którego powinni dopilnować osoby prowadzące działalność. Składane zeznanie roczne PIT zależy między innymi od wybranej formy opodatkowania czy sytuacji dotyczącej uzyskiwania dochodów z innych źródeł. Dla przedsiębiorców nie zawsze w pełni jasne są zasady składania deklaracji rocznej PIT. Aby uniknąć typowych błędów sprawdź, jak prawidłowo dokonać rozliczenia i efektywnie zamknąć rok podatkowy.

 

PIT dla firm - do kiedy złożyć? Najważniejsze terminy 

 

Przepisy prawne szczegółowo określają terminy składania poszczególnych deklaracji PIT dla firm. Istotne jest tutaj nie tylko złożenie PIT dot. podatku dochodowego firmy, ale także inne zeznania podatkowe. Poznaj wszystkie ważne terminy i informacje w tej kwestii:

 

-    Do 31 stycznia 2024 roku - przedsiębiorcy musieli złożyć do urzędu skarbowego PIT-11 jako płatnicy. Zeznanie roczne składają firmy, które zatrudniają pracowników. Ponadto w tym terminie należy złożyć PIT-4R, czyli zestawienie należnych zaliczek na podatek dochodowy za pracowników czy PIT-8AR w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego.

-    Do 28 lutego 2024 roku - firmy musiały przekazać PIT-11 pracownikom. Do końca lutego deklarację PIT muszą złożyć również przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową - w tym przypadku będzie to PIT-16A.

-    Do 30 kwietnia 2024 roku trzeba złożyć: 

•    PIT-28 - przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

•    PIT-36 - osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych;

•    PIT-36L - przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym

 

Należy dopilnować terminów obligujących firmy do złożenia zeznań podatkowych. Jeśli jednak zdarzy się, że termin został przekroczony, pamiętaj że nadal możesz złożyć PIT w późniejszym czasie, ale mogą wystąpić konsekwencje. Przekroczenie terminu może bowiem skutkować np. mandatem za wykroczenie. Jeśli złożysz deklaracje PIT po terminie, to warto rozważyć sporządzenie i przekazanie do właściwego US "czynnego żalu". 

 

Rozliczenie roczne dla firm

 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składa zeznania roczne PIT w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 

-    Skala podatkowa - prowadząc działalność opodatkowaną według skali podatkowej, należy wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikami. Przysługuje prawo rozliczenia się wspólnie z małżonkiem i skorzystania z ulgi na dziecko, ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, abolicyjnej czy ulgi na działalność B+R. Możliwe jest także odliczenie darowizn i składek społecznych, uzyskanie ulgi na sponsoring, ulgi na terminal i wielu innych.

-    Podatek liniowy - przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym składają zeznanie roczne PIT-36L wraz z odpowiednimi załącznikami. Nie przysługuje im prawo rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, chyba że spełnią wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

 

•    Przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów z działalności,

•    nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów

•    nie byli zobowiązani i nie korzystali z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania przychodów,

•    nie byli zobowiązani i nie skorzystali z uprawienia do dokonywania innych odliczeń.

 

-    Ryczałt - rozliczenia dochodów opodatkowanych ryczałtem przedsiębiorcy dokonują na druku PIT-28. Nie jest możliwe rozliczenie wspólnie z małżonkiem, chyba że płatnik spełni warunki wspomniane powyżej.

-    Karta podatkowa - kartą podatkową mogą rozliczać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy założyli działalność przed rokiem 2022. Wynika to z faktu ograniczenia takiej możliwości rozliczenia przez Polski Ład. Jeśli dotyczy Cię ta sytuacja, składasz do urzędu skarbowego PIT-16A. Wówczas nie przysługuje możliwość rozliczenia ulg poza odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak jeśli poza przychodami z działalności przedsiębiorca uzyskał też inne dochody opodatkowanie według skali, możliwe jest odliczenie ulg.


Przeczytaj również:

 

Rozliczenie roczne dla firm - jeśli sposób rozliczenia i wyboru zeznania nie jest dla Ciebie jasny, warto skorzystać z usług biura rachunkowego. Księgowy nie tylko wypełni poprawnie deklarację podatkową, podając w niej adekwatne do sytuacji informacje przekazywane do US, ale też pomoże skorzystać z przysługujących ulg zmniejszających Twój podatek.


Prowadzisz firmę ? Porozmawiaj z księgowym: 

Jak rozliczyć przychody z różnych źródeł? 

 

Rozliczenie roczne dla firm

Prowadząc działalność gospodarczą masz możliwość uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, również niezwiązanych z działalnością. Mogą to być przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, sprzedaży papierów wartościowych i wielu innych. Problem powstaje jednak, kiedy zbliża się termin składania deklaracji podatkowych. Jak rozliczyć przychody z innego źródła niż działalność? Czy trzeba w tym celu wypełniać inne PIT-y?

 

W sytuacji, gdy osiągasz przychód z umowy o pracę, emerytury lub renty i podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, musisz rozliczyć je w zeznaniu rocznym PIT-36. Podobnie kwestia ta wygląda wtedy, gdy Twój dodatkowy dochód poza działalnością pochodzi z umowy cywilnoprawnej.

 

Jeśli osiągasz dochód z najmu, podnajmu czy dzierżawy w związku z najmem prywatnym i jest on opodatkowany ryczałtem, wypełniasz deklarację roczną PIT-28.

 

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i wirtualnych walut opodatkowany stawką 19% rozliczysz w zeznaniu rocznym PIT-38.

 

Z kolei w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części dochód opodatkowany stawką 19% rozliczysz na deklaracji PIT-39. Ruchomości należy rozliczyć na deklaracji PIT-36.


Pamiętaj:

  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, którzy osiągają przychody z innych źródeł rozliczane skalą podatkową, rozliczają przychody na jednym zeznaniu rocznym PIT-36.

  • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym muszą wypełnić dwa osobne zeznania roczne. PIT-36L dotyczący przychodu, kosztów i dochodu w ramach działalności, oraz PIT-36 informujący o dochodzie z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, najmu, emerytury i innych rozliczanych na zasadach ogólnych.

  • Działalność opodatkowania ryczałtem - jeśli przedsiębiorca oprócz dochodów z działalności osiąga dodatkowe dochody z innego tytułu, musi złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe. PIT-28 dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem, a PIT-36 dochodów rozliczanych na zasadach ogólnych, czyli np. z umowy o pracę.

  • Przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową i osiągający przychody z innych źródeł wypełniają PIT-37, w którym rozliczają przychód osiągnięty z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, oraz PIT-36 dot. sprzedaży innych rzeczy.


Comments


bottom of page