top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Dobrowolne ubezpieczenie w kosztach

Zaktualizowano: 30 mar

Czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza możliwość zaliczenia w koszty podatkowe składek z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń OC związanych z prowadzoną działalnością i osiągniętymi przychodami ?


Koszty uzyskania przychodów

 

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, -

  2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - być udokumentowany.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na wprost nie wymienia się w wyłączeniach wskazanego w pytaniu kosztu - czyli dobrowolnych ubezpieczeń OC na firmę.


Przeczytaj również:Dobrowolne ubezpieczenie w kosztach

Należy przy tym podkreślić, że dobrowolne ubezpieczenie w kosztach - obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku. W związku z powyższym, jeżeli dany wydatek spełnia wyżej wymienione warunki może stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comentários


bottom of page