top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Rozliczanie amerykańskiej spółki LLC w Polsce

Założenie spółki LLC (Limited Liability Company) w Stanach Zjednoczonych to popularny wybór dla wielu przedsiębiorców. Spółka LLC, będąca osobą prawną, charakteryzuje się tym, że jest spółką transparentną podatkowo. Oznacza to, że nie sama spółka LLC, ale jej wspólnicy są odpowiedzialni za opodatkowanie zysków. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych przez polskiego rezydenta podatkowego, za pośrednictwem spółki Limited Liability Company (LLC), otwiera szereg możliwości biznesowych. Jednakże, z perspektywy podatkowej, należy dokładnie rozumieć, jak prawidłowo rozliczyć te przychody w Polsce. Co to jednak oznacza dla polskiego rezydenta podatkowego, który rozważa prowadzenie takiej działalności?

 

Podatkowa transparentność spółki LLC w USAW Stanach Zjednoczonych, spółka LLC nie płaci podatków jako odrębny podmiot. To wspólnicy indywidualnie rozliczają się z zysków, które rozliczane są jako ich dochody osobiste. Takie podejście upraszcza rozliczenia, lecz stwarza pytania odnośnie rozliczeń międzynarodowych.


Prowadzenie działalności w ramach spółki LLC w USA wymaga zrozumienia przepisów podatkowych obu krajów. Obejmuje to strategie takie jak:


  1. Wybór odpowiedniej jurysdykcji w USA: niektóre stany oferują bardziej korzystne warunki podatkowe dla LLC, co może wpłynąć na ogólny poziom opodatkowania.

  2. Optymalizacja struktury spółki LLC: na przykład, wybierając opcję opodatkowania spółki jako korporacji ("S"), jeśli jest to korzystne.

  3. Zarządzanie przepływami pieniężnymi: optymalne planowanie przepływów może pomóc w efektywniejszym zarządzaniu obciążeniami podatkowymi.

  4. Wykorzystanie ulg i odliczeń podatkowych: zarówno w USA, jak i w Polsce istnieje wiele możliwości zmniejszenia obciążenia podatkowego poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg i odliczeń.

Opodatkowanie spółki LLC w Polsce


W Polsce przedsiębiorcy mogą wybrać różne formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych należą:


  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych - stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest progresywna i zależna od osiąganego dochodu.

  2. Podatek liniowy - stawka podatkowa wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu.

  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - stawka podatkowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności i jest stosowana do przychodu, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Rozliczanie amerykańskiej spółki LLC w Polsce - dochody uzyskane z amerykańskiej spółki LLC należy rozliczać zgodnie z wybraną formą opodatkowania, traktując je jak przychody z działalności gospodarczej.


Odliczenie straty spółki LLC


Rozliczanie amerykańskiej spółki LLC	 w Polsce

Rozliczanie amerykańskiej spółki LLC w Polsce - Polski podatnik może odliczyć straty. Przedsiębiorcy mogą obniżyć dochód z danego źródła o straty poniesione z tego samego źródła, umożliwiając ich odliczenie na kolejne lata podatkowe lub korzystając z jednorazowego odliczenia straty. Takie zasady aplikują również do dochodów uzyskanych za granicą, co umożliwia przedsiębiorcom odliczenie strat poniesionych w ramach działalności LLC od dochodów generowanych w Polsce. Art. 9. podatek dochodowy od osób fizycznych
[Zakres opodatkowania dochodów]
3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Podwójne opodatkowanie spółki LLC


Polski rezydent podatkowy, generujący dochody za pośrednictwem spółki LLC w USA, stoi przed wyzwaniem rozliczenia się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 8 października 1974 roku zawiera wytyczne - zgodnie z nią, polscy przedsiębiorcy mogą uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że podatek zapłacony w USA może zostać odliczony od podatku należnego w Polsce, co znacząco ułatwia rozliczenia.


Przeczytaj również:


Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a USA ma na celu eliminację sytuacji, w której ten sam dochód jest opodatkowany w obu krajach. W praktyce, polscy przedsiębiorcy, którzy płacą podatki w USA z tytułu prowadzonej działalności w ramach spółki LLC, mogą skorzystać z możliwości odliczenia tych podatków od swojego zobowiązania podatkowego w Polsce. Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest odpowiednie dokumentowanie podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.


Rozliczanie dochodów spółki LLC w rocznym zeznaniu podatkowym


Przychody z amerykańskiej spółki LLC powinny być rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce. Zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek zapłacony w USA może być odliczony od polskiego podatku należnego. Kluczową zasadą jest tutaj proporcjonalne odliczenie, które pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.


Zaliczki podatkowe w trakcie roku podatkowego


W trakcie roku podatkowego polski rezydent podatkowy powinien wpłacać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy. Metodyka obliczania zaliczek może być analogiczna do tej stosowanej dla spółek cywilnych czy innych form działalności gospodarczej w Polsce.


Rozliczanie amerykańskiej spółki LLC w Polsce


Prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych przez polskiego rezydenta podatkowego w formie spółki LLC to zarówno szansa na rozwój biznesu, jak i wyzwanie podatkowe. Kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiednia wiedza oraz strategiczne planowanie podatkowe. Niezwykle pomocne w tym procesie może okazać się wsparcie specjalistów. 


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page