top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Faktura bez NIP-UE

Zaktualizowano: 13 lut

Podatnik VAT czynny dokonał zakupu usługi rozumianej jako import usług. Kontrahent zagraniczny od którego dokonano zakupu naliczył dodatkowo VAT 23%, ponieważ nie podałem swojego numeru NIP-UE mimo tego iż mam taki numer nadany (jestem zgłoszony w VAT). Czy w takim przypadku, podatnik powinien doliczyć kolejne 23% do kwoty "brutto" i odprowadzić tak obliczony podatek należny ? Czy jednocześnie podatnik może odliczyć podatek VAT naliczony aby transakcja pozostała "neutralna" czyli jednocześnie obliczyć VAT naliczony i należny pomimo braku mojego NIP-UE na fakturze?


 

W przypadku importu usług podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług jest nabywca usługi.


 

Podstawa opodatkowania importu usług

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy lub osoby trzeciej (czyli wartość brutto).


Przeczytaj również:

Podatek naliczony z importu usług

Faktura bez NIP-UE

Kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi równocześnie kwotę podatku naliczonego i prawo do odliczenia tego podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych, tj. w takim zakresie, w jakim nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne zawarte w art. 88 ustawy o VAT.

Faktura bez NIP-UE - prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Zatem, brak NIP-UE na fakturze nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page