top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej a podatek PCC

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Czy akt nawiązania umowy spółki komandytowo-akcyjnej w którym wskazuje się objęcie akcji o wskazanej kwotowo wartości w złotówkach podlega pod PCC ? Jeśli tak, to kto sporządza druk PCC ? Komplementariusz, Komandytariusz czy spółka komandytowo-akcyjna ?


Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki. Podstawę opodatkowania stanowi stanowi wartość wkładów do spółki osobowej.

Stawka podatku wynosi 0,5%.Założenie spółki komandytowo-akcyjnej a podatek PCC

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Spółka jest obowiązana złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Właściwym do złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku będzie urząd skarbowy według siedziby spółki.


Założenie spółki komandytowo-akcyjnej a podatek PCC - w sytuacji dokonania przedmiotowej czynności w formie aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oblicza, pobiera oraz wpłaca na rachunek właściwego organu podatkowego notariusz, który jest płatnikiem tego podatku. 


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Comments


bottom of page