top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Doradztwo a zwolnienie z VAT

Regulacje prawne ustanawiają możliwość zwolnienia z VAT dla podatników, którzy w ubiegłym roku podatkowym nie osiągnęli łącznej wartości sprzedaży przekraczającej 200.000 zł, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., a także dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, o ile przewidywana wartość ich sprzedaży, przeliczona proporcjonalnie do okresu działalności w danym roku podatkowym, nie przewyższy 200.000 zł, co określono w art. 113 ust. 9 tej ustawy - nazywane jest to zwolnieniem podmiotowym. Czy doradztwo może być zwolnione z VAT?


Usługi doradcze a rejestracja do VAT


doradztwo a zwolnienie z VAT

Doradztwo a zwolnienie z VAT - podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie są zobowiązani do rejestrowania się jako płatnicy VAT, chociaż mają możliwość zarejestrowania się dobrowolnie. Nie muszą również prowadzić ewidencji VAT, prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży - nie są zobowiązani do regularnego składania deklaracji VAT, z wyjątkiem deklaracji VAT-8, którą muszą składać podatnicy zwolnieni podmiotowo, zarejestrowani jako płatnicy VAT UE – lub VAT-9. Jednakże, nie wszyscy podatnicy mają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje na grupy podatników wyłączonych z tego zwolnienia, w tym między innymi dostawców usług doradczych, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b tej ustawy.


Doradztwo pomocnicze a VAT


Zwolnienie dotyczy podatników oferujących usługi doradztwa jako pomocniczych i cząstkowych w całości usługi głównej - doradztwo jest częścią usług, które same w sobie nie są usługami doradczymi. Zwolnienie nie dotyczy usług doradczych, które są przedmiotem osobnego opodatkowania. Doradztwo - o ile nie jest z niego pobierane oddzielne wynagrodzenie - jest uznawane za część oferowanych usług, co klasyfikuje je jako czynności pomocnicze. Dlatego, w omawianej sytuacji, np.: kosmetyczka może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, co zwalnia ją z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT.


Przeczytaj również:


Doradztwo jako odrębna usługa


Doradztwo a zwolnienie z VAT

Przykłady doradztwa ogólnego jako pomocniczego występuje przy wielu usługach, gdzie organy podatkowe uznały, że świadczeniodawcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Przykłady takich usług obejmują coaching, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2019 r. (0114-KDIP1-1.4012.469.2019.3.JO), oraz usługi szkoleniowe, o czym świadczy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2012 r. (ILPP2/443-1596/11-6/EN).

W obu przypadkach, pomimo że usługi te mogą zawierać elementy doradztwa, są one traktowane jako części większej usługi, która sama w sobie nie jest klasyfikowana jako doradztwo. Takie podejście pozwala na zastosowanie zwolnienia podmiotowego, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej bez potrzeby rejestracji jako podatnik VAT.

Ponieważ ustawa o VAT nie dostarcza definicji „doradztwa”, niezbędne jest odwołanie się do definicji słownikowej.


Doradztwo a zwolnienie z VAT - podsumowanie


Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, doradztwo to proces udzielania specjalistycznych, fachowych porad, które powinny odznaczać się pewnym stopniem unikalności i nie ograniczać do prostych czy trywialnych czynności. Na przykład pomoc w wyborze jabłek trudno uznać za fachowe doradztwo.


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 29 października 2014 r. (IBPP1/443-721/14/LSz), podkreślił, że termin „usługi w zakresie doradztwa” jest pojęciem szerszym niż „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Brak definicji doradztwa w ustawie wymaga odwołania do wykładni językowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, doradztwo oznacza udzielanie fachowych zaleceń czy wskazówek, szczególnie w kontekście ekonomicznym. Użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy interpretować szeroko, obejmując różne formy doradztwa, w tym podatkowe.

Comentarios


bottom of page