top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Zwrot składki zdrowotnej w PIT

W 2023 roku, niektórzy podatnicy otrzymali zwrot zapłaconej w 2022 roku składki zdrowotnej po jej rocznym rozliczeniu. Jeśli podatnik uwzględnił tę składkę w swoim rozliczeniu podatkowym za 2022 rok, to otrzymany zwrot zobowiązuje go do rozliczenia tej kwoty w deklaracji PIT. Dotyczy to zarówno podatników opłacających podatek liniowy, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów

 

zwrot składki zdrowotnej w PIT

Dla podatników podatku liniowego, którzy zaliczali składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów, zwrot tej składki zazwyczaj wiąże się z koniecznością korekty kosztów. Natomiast jeśli składka zdrowotna była odliczana od dochodu lub przychodu, zwrot tej składki zazwyczaj wymaga, aby doliczyć zwróconą kwotę do dochodu lub przychodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił zwrot.

 Taki obowiązek wynika z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli podatnik dokonał odliczeń od dochodu lub przychodu, a później otrzymał zwrot tych kwot, w deklaracji za rok otrzymania zwrotu musi odpowiednio doliczyć te kwoty.


Składka zdrowotna w PIT-36L i PIT-28

 

Obecnie formularze PIT-36L i PIT-28 nie zawierają specjalnych pozycji dla wykazania kwoty zwróconej składki zdrowotnej, która była wcześniej odliczona od dochodu lub przychodu. 

Zwrot składki zdrowotnej w PIT - Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 2 kwietnia 2024 r. potwierdziło wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące sposobu rozliczenia zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla podatników, którzy opłacają podatek liniowy i składają zeznanie PIT-36L (wersja 20), zwrot składki zdrowotnej, odliczonej od dochodu, należy wykazywać w części E zatytułowanej "DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW". Zwrotu tego nie uwzględnia się w załączniku PIT/B (wersja 21).


Przykład

Opłacasz podatek liniowy i w 2022 roku odliczyłeś od dochodu 1000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2023 roku otrzymałeś zwrot tej składki w całości. Przy składaniu zeznania podatkowego za 2023 rok, używasz formularza:


  • PIT-36L

W formularzu PIT-36L w części E: "DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW", musisz teraz dodać zwróconą kwotę 1000 zł do swojego dochodu, ponieważ była ona wcześniej odliczona. Wpisujesz tę kwotę w odpowiedniej pozycji dotyczącej dochodów, co zwiększa twój podlegający opodatkowaniu dochód, a tym samym wpłynie na obliczenie należnego podatku.


Przykład

U podatnika ryczałtowego wygląda podobnie, ale sytuacja dotyczy zeznania PIT-28 (wersja 26). Jeśli w 2022 roku odliczyłeś od przychodu 500 zł składki zdrowotnej i otrzymałeś tę kwotę z powrotem w 2023 roku, w zeznaniu:


  • PIT-28

W części D: "PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM" dodajesz zwrócone 500 zł do swojego przychodu, co może wpłynąć na wysokość obliczonego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Przeczytaj również:


Zwrot składki zdrowotnej w PIT - podsumowanie

 

W broszurze informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdują się szczegółowe informacje na temat dokonywania takich doliczeń w formularzu PIT-36L. Natomiast podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i składający zeznanie PIT-28 (wersja 26) powinni wykazywać zwrot składki zdrowotnej odliczonej od przychodu w odpowiednich pozycjach części D formularza, zatytułowanej "PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM".

Comentarios


bottom of page