top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Stawka ryczałtu na doradztwo informatyczne

Usługi doradztwa w dziedzinie IT, w tym opracowywanie koncepcji nowych funkcji, tworzenie dokumentacji analitycznej i projektowej oraz projektowanie struktury serwisów internetowych, są powiązane z rozwojem oprogramowania. W związku z tym, nie podlegają one opodatkowaniu stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%. Jest to potwierdzone przez indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2023 r., numer 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR.


Nie zawsze 8,5% ryczałtu dla programisty


Stawka ryczałtu na doradztwo informatyczne - wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca i opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, specjalizuje się w świadczeniu usług klasyfikowanych według PKWiU 62.02, czyli w doradztwie w obszarze informatyki. Jego oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym:

 • przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji wdrożeń,

 • modelowanie procesów biznesowych,

 • projektowanie nowych funkcjonalności aplikacji,

 • opracowywanie dokumentacji analitycznej i projektowej,

 • analizę integracji i współpracy systemów komputerowych,

 • badanie i analizę wymagań klientów odnośnie aplikacji,

 • opisywanie potrzeb biznesowych klientów,

 • przeprowadzanie analiz biznesowych,

 • projektowanie struktury serwisów internetowych dla wymiany danych między systemami informatycznymi.

 

Podkreślił, że jego przychody nie pochodzą z usług związanych z dystrybucją gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania ściąganego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), ani z doradztwa dotyczącego sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0). Działalność wnioskodawcy koncentruje się na doradztwie informatycznym, wyłączając działania związane bezpośrednio z produkcją lub sprzedażą oprogramowania i sprzętu komputerowego.


Stawka ryczałtu na doradztwo informatyczne

 

Stawka ryczałtu na doradztwo informatyczne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podkreślił, że stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ze zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540). Zgodnie z tym przepisem, w szczególności z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), oprogramowania (PKWiU ex 62.01.1), oryginałów oprogramowania komputerowego (PKWiU 62.01.2), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), instalacją oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) wynosi 12%.


Przeczytaj również:

 

Natomiast dla innych rodzajów działalności usługowej, w tym działalności gastronomicznej obejmującej sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) tej samej ustawy, stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Ta różnica w stawkach podkreśla specyfikę i zakres poszczególnych rodzajów usług oraz odmienną politykę fiskalną w odniesieniu do różnych sektorów działalności gospodarczej.


Oznaczenie EX w PKWiU

 


Jeśli w ustawie pojawia się oznaczenie "ex" przy symbolu grupowania PKWiU, oznacza to ograniczenie zakresu wyrobów lub usług do konkretnie wydzielonej części tego grupowania. Taki dopisek przy symbolu PKWiU ma na celu precyzyjne określenie, że przepis dotyczy tylko wybranych usług lub wyrobów z danego grupowania, zawężając jego zastosowanie. 

Zgodnie z wyjaśnieniem organu podatkowego, obowiązek oraz wysokość opłacanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą wyłącznie od rodzaju usług świadczonych przez przedsiębiorcę w ramach jego działalności gospodarczej. W związku z tym, kluczowe jest dokładne przypisanie świadczonych czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU, co należy do obowiązków samego podatnika.

 

W kontekście sytuacji wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że:

 

"[…]Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi takie jak modelowanie procesów biznesowych, tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej, a także tworzenie struktury serwisów sieciowych są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.
Zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem.
Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.
Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem tych usług za związane z oprogramowaniem wskazuje opis świadczonych przez Pana usług.
Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług opisanych we wniosku powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.[...]"

 

Opodatkowanie usług informatycznych


Opisana interpretacja faktycznie może świadczyć o zmianie podejścia organów podatkowych w kwestii opodatkowania usług informatycznych, które nie są bezpośrednio związane z tworzeniem oprogramowania. Warto zauważyć, że jeszcze do niedawna, w analogicznych przypadkach, organy podatkowe dopuszczały możliwość stosowania niższej, 8,5% stawki ryczałtu dla tego rodzaju usług.

 

Jako przykład takiego wcześniejszego stanowiska można przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1227.2021.3.MN, która pozwalała podatnikom na korzystanie ze wspomnianej, niższej stawki. To wskazuje na pewną dynamikę w interpretacji przepisów podatkowych, co może wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z branży IT.


Stawka ryczałtu na doradztwo informatyczne - podsumowanie

 

Zmiana podejścia może wynikać z różnych przyczyn, w tym dążenia do precyzyjniejszego określenia zakresu usług kwalifikujących się do określonych stawek podatkowych, co ma zapewnić większą jasność prawną i adekwatność opodatkowania do charakteru świadczonych usług informatycznych. Jednak dla przedsiębiorców, którzy przywykli do korzystania z niższej stawki, może to stanowić wyzwanie i wymagać dostosowania strategii biznesowej lub księgowości do nowych wytycznych.

Commentaires


bottom of page