top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
IMG_6038_edited_edited.jpg

Ulga termomodernizacyjna na ryczałcie

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym dokonała prywatnej inwestycji polegającej na termomodernizacji nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wykorzystywanego na własne cele mieszkalne. Czy w związku z tym, istnieje możliwość zastosowania ulgi jeśli podatnik będzie rozliczał się tylko za ryczałt z działalności ? czyli ulgę wykażemy tylko na PIT-28? Czy w takim przypadku, należy pomniejszyć przychód z ryczałtu o kwotę przysługującej ulgi ?


Warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnejUlga termomodernizacyjna

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej ma podatnik, który m.in.:


- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- ponosił wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku,

- zakończy ww. przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek, - uzyskał w danym roku dochód opodatkowany wg skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym lub przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zatem uzyskując wyłącznie przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy spełnieniu powyższych warunków można odliczyć ulgę termomodernizacyjną. Wskazówki do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej:

Więcej informacji w zakresie ulgi termomodernizacyjnej znajduje się na stronie podatki.gov.pl w wyjaśnieniach dotyczących Ulgi termomodernizacyjnej oraz w Objaśnieniach podatkowych w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

Podstawa prawna ulgi termomodernizacyjnej:

art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647). art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2022 r., poz. 2540).

bottom of page