top of page

Ulga termomodernizacyjna na ryczałcie

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym dokonała prywatnej inwestycji polegającej na termomodernizacji nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wykorzystywanego na własne cele mieszkalne. Czy w związku z tym, istnieje możliwość zastosowania ulgi jeśli podatnik będzie rozliczał się tylko za ryczałt z działalności ? czyli ulgę wykażemy tylko na PIT-28? Czy w takim przypadku, należy pomniejszyć przychód z ryczałtu o kwotę przysługującej ulgi ?


Warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnejUlga termomodernizacyjna

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej ma podatnik, który m.in.:


- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- ponosił wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku,

- zakończy ww. przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek, - uzyskał w danym roku dochód opodatkowany wg skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym lub przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zatem uzyskując wyłącznie przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy spełnieniu powyższych warunków można odliczyć ulgę termomodernizacyjną. Wskazówki do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej:

Więcej informacji w zakresie ulgi termomodernizacyjnej znajduje się na stronie podatki.gov.pl w wyjaśnieniach dotyczących Ulgi termomodernizacyjnej oraz w Objaśnieniach podatkowych w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

Podstawa prawna ulgi termomodernizacyjnej:

art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647). art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2022 r., poz. 2540).

bottom of page