top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Faktura od zagranicznego kontrahenta z numerem NIP

Zaktualizowano: 13 lut

Czy faktura VAT od zagranicznego kontrahenta posiadającego siedzibę poza krajem, któremu nadano numer NIP w Polsce pozwala na odliczenie VAT od takiego zakupu jeśli ten kontrahent jest zgłoszony na białej liście podatników VAT ?


Nabycie od dostawcy a polski numer NIP


Faktura od zagranicznego kontrahenta z numerem NIP

Faktura od zagranicznego kontrahenta z numerem NIP - jeżeli kontrahent zagraniczny zarejestrowany do podatku VAT w Polsce posiadający polski identyfikator podatkowy czyli NIP dokonuje sprzedaży towarów lub usług z terytorium naszego kraju na rzecz innego polskiego podatnika wówczas jest obowiązany opodatkować transakcję według polskich przepisów. A co za tym idzie nabywcy otrzymującemu taką fakturę po spełnieniu pozostałych warunków z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


W celu otrzymania polskiego NIP kontrahent z zagranicy musi wystąpić z wnioskiem o jego nadanie na formularzu NIP-2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do składanego wniosku musi dołączyć:

- dokumenty założycielskie spółki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego


Przeczytaj również:

Comments


bottom of page