top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż poza UE dla B2C

Podatnik, nie posiadający stałej placówki w Wielkiej Brytanii, ale zarejestrowany tam dla celów VAT, sprzedaje towary osobom prywatnym (B2C) wysyłając je bezpośrednio z Polski do Wielkiej Brytanii. Posiada on również dokumentację potwierdzającą wysyłkę towarów poza granice UE. Jak należy rozliczyć sprzedaż poza UE w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce?


Dokumentacja sprzedaży poza UE


Sprzedaż poza UE dla B2C

Podatnik powinien traktować tę operację jako eksport towarów, co oznacza stosowanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub stawki 0%, pod warunkiem uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym dokonano sprzedaży. Jeśli chodzi o fakturę VAT, podatnik powinien wystawić fakturę ze stawką VAT obowiązującą w Wielkiej Brytanii lub zastosować stawkę 0%, jeśli spełnione są warunki do uzyskania zwolnienia jako eksport.


Wykazanie sprzedaży poza UE w JPK


Podatnik musi uwzględnić taką sprzedaż w polskich ewidencjach VAT oraz w odpowiednich plikach JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K), ponieważ transakcja ta kwalifikuje się jako eksport. W kwestii rejestracji transakcji, jeśli sprzedaż skierowana jest do konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej poza UE, podatnik powinien rejestrować takie transakcje przy użyciu kasy fiskalnej, chyba że skorzysta ze zwolnienia na podstawie spełnienia określonych kryteriów.


Na początku warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), miejsce dostawy towarów, które są wysyłane lub transportowane przez sprzedawcę, nabywcę lub osobę trzecią, określa się jako miejsce, gdzie towary są w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy.


W kontekście sprzedaży towarów poza Unię Europejską, sprzedawca powinien traktować taką transakcję jako eksport, co wiąże się z odpowiednim ujęciem w deklaracji VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K):


  • stosując stawkę VAT odpowiednią dla rodzaju sprzedawanego towaru,

  • lub stosując stawkę 0%, pod warunkiem że sprzedawca otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z art. 41 ust. 6 u.p.t.u.


Sprzedaż do konsumentów poza UE


Sprzedaż poza UE dla B2C - aby skorzystać ze stawki VAT 0%, niezbędny jest dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE, takie jak elektroniczny komunikat IE-599 lub zgłoszenie wywozowe w formie papierowej, które musi być zatwierdzone przez właściwy organ celny.


Przeczytaj również:


Sprzedaż poza UE dla B2C - podsumowanie


W przypadku sprzedaży towarów osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedawcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przez "sprzedaż" według art. 2 pkt 22 ustawy rozumie się nie tylko odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, ale również eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Stąd obowiązek rejestrowania transakcji przy użyciu kas rejestrujących dotyczy także wysyłek towarów do odbiorców nieprowadzących działalności gospodarczej za granicą.


Jednakże istnieją zwolnienia z tego obowiązku. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów oraz poz. 36 załącznika do tego rozporządzenia, sprzedawcy mogą być zwolnieni z obowiązku używania kas rejestrujących w przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym, pod warunkiem, że cała płatność za towar została dokonana elektronicznie (przez pocztę, bank lub SKOK), a z ewidencji płatności jednoznacznie wynika, jaka czynność była dokonywana i na rzecz kogo (z danymi adresowymi nabywcy).

Comments


bottom of page