top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż lokali użytkowych na ryczałcie

Podatek w wysokości 10% należy zapłacić od przychodów uzyskanych z sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych, które są używane przez przedsiębiorcę opłacającego ryczałt, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy to środków trwałych). Obowiązek ten dotyczy ceny netto sprzedaży, jeśli transakcja podlega opodatkowaniu VAT i przedsiębiorca jest aktywnym podatnikiem VAT.


Przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego na ryczałcie


Sprzedaż lokali użytkowych na ryczałcie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.), przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane przez osoby fizyczne, jak również przez spadkobierców kontynuujących działalność, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy te stosuje się także w przypadku, gdy działalność jest prowadzona przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne składające się z osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, a także spółki jawne osób fizycznych.


Sprzedaż majątku na ryczałcie


Sprzedaż lokali użytkowych na ryczałcie – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) określa, że do przychodów z działalności gospodarczej należą również przychody z odpłatnego zbycia majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej, a które są ewidencjonowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Przychody te są ustalane z zastosowaniem odpowiednich przepisów dotyczących wysokości przychodów.


Przeczytaj również:

 

Sprzedaż lokali użytkowych na ryczałcie - podsumowanie

 

W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości użytkowych i zarejestruje te nieruchomości jako środki trwałe, a po upływie roku zdecyduje się na ich sprzedaż, będzie zobowiązany do zapłaty 10% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tej sprzedaży.

コメント


bottom of page