top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ryczałt a rozliczenie przychodów z YouTube

W tym przypadku zagadnienie odnosi się do przychodów osiąganych przez twórców na platformie YouTube z tytułu emisji reklam w ich wideo, a nie z reklamy konkretnych produktów czy usług prezentowanych w tych nagraniach, które są finansowane przez reklamodawców.


Rozliczenie emisji reklam YouTube


Metoda opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym zależy głównie od tego, jak działalność podatnika jest klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.


Ryczałt a rozliczenie przychodów z YouTube

Ryczałt a rozliczenie przychodów z YouTube - w PKWiU znajdują się różne kategorie odnoszące się do działalności reklamowej, takie jak dział 73 PKWiU, obejmujący Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej, a w szczególności kody PKWiU 73.11.19 (Pozostałe usługi reklamowe) oraz 73.12.13 (Pośrednictwo w sprzedaży miejsc lub czasu na reklamę w internecie). Jednakże, jak wynika z analizy wyjaśnień do PKWiU, te kategorie dotyczą głównie agencji reklamowych lub innych pośredników, a nie indywidualnych przedsiębiorców, którzy sami produkują swoje materiały.

 

Dokładniej analizując, można rozważyć dwie kategorie z PKWiU, które mogą być odpowiednie do opodatkowania przychodów z YouTube:

  • PKWiU 63.11.20 - sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie

  • PKWiU 59.11.30 - sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych.Rozliczenie usług reklamowych w internecie


Klasyfikacja PKWiU 63.11.20 jest szersza i odnosi się do usług reklamowych w internecie ogólnie, co może obejmować różne formaty reklam internetowych, nie tylko te wideo. Z kolei PKWiU 59.11.30 jest bardziej specyficzne i skupia się na sprzedaży czasu reklamowego właśnie w filmach czy nagraniach wideo, co wydaje się bardziej pasować do sytuacji generującego przychody na YouTube.


Przeczytaj również:


Jakie PKD dla przychodów z YouTube


Mimo ,że  klasyfikacje wydają się odpowiednie, żadna z nich nie wiąże się z konkretnym przepisem w art. 12 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co oznacza, że nie ma specjalnych regulacji dotyczących sposobu opodatkowania tych przychodów. W związku z tym, podatnik powinien dokładnie rozważyć, która klasyfikacja najlepiej odzwierciedla charakter jego działalności, aby prawidłowo ustalić odpowiedni sposób opodatkowania.


Ryczałt a rozliczenie przychodów z YouTube - podsumowanie


Podsumowując, działalność podatnika na platformie YouTube można sklasyfikować jako działalność usługową według art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla przychodów wynikających z takiej działalności należy zastosować stawkę podatkową w wysokości 8,5%.

Jednak ważne jest ustalenie, czy działalność na YouTube jest rzeczywiście działalnością gospodarczą. Aby taką działalność uznać za gospodarczą, musi ona charakteryzować się pewnymi cechami, takimi jak ciągłość, zorganizowanie i cel zarobkowy. Samo prowadzenie innej działalności gospodarczej przez podatnika nie przesądza automatycznie, że aktywność na YouTube również nosi cechy działalności gospodarczej. W tej kwestii warto uzyskać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Profesjonalizm prowadzenia kanału na YouTube, regularność publikacji oraz nastawienie na zysk mogą świadczyć o gospodarczym charakterze takiej działalności.

Comments


bottom of page