top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w 2023 roku, którzy opłacali składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia tych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił na swojej stronie internetowej, 22 kwietnia 2024 roku, konieczność złożenia odpowiednich dokumentów.


Termin rozliczenia składki zdrowotnej


Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023

Zgodnie z informacją udostępnioną przez ZUS, zbliża się ostateczny termin, który upływa 20 maja 2024 roku, na złożenie formularzy ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 roku. W tych formularzach należy uwzględnić roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni. Przedsiębiorcy muszą więc przygotować odpowiednie dokumenty i upewnić się, że zawierają one wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozliczenia.

 Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 - wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, które w 2023 roku były ubezpieczone zdrowotnie i opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia swoich składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie to ma na celu ustalenie właściwej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok fiskalny, bazując na dochodach lub przychodach uzyskanych w ciągu tego okresu.


Jak i kiedy rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy wykazać w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2024 roku.


Do tego celu służą formularze:

- ZUS DRA – przeznaczony dla osób prowadzących działalność jednoosobową,

- ZUS RCA – dla osób opłacających składki zarówno za siebie, jak i za inne osoby, takie jak zatrudnieni pracownicy czy zleceniobiorcy.


W tych formularzach należy uzupełnić odpowiedni blok dotyczący "Rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne": blok XII w przypadku formularza ZUS DRA oraz blok III.F w przypadku ZUS RCA. Rozliczenie to musi zawierać szczegółowe informacje umożliwiające wyliczenie rocznej składki, oddzielnie dla każdej stosowanej formy opodatkowania.


Przykład

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą jako konsultant IT i opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Twoje przychody różnią się z miesiąca na miesiąc, co wpływa na wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Przykład korygowania rozliczeń składki zdrowotnej:


W czerwcu 2023 roku osiągnąłeś przychód w wysokości 15 000 zł, ale przez pomyłkę zadeklarowałeś 12 000 zł, co wpłynęło na obliczenie składki zdrowotnej. Gdy zauważyłeś błąd w listopadzie 2023 roku, początkowo zaplanowałeś skorygować tę informację przed końcem roku, ale z różnych powodów opóźniłeś to działanie. Teraz, gdy zbliża się roczne rozliczenie składki zdrowotnej, decydujesz się złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki, ponieważ zorientowałeś się, że w innych miesiącach również zaniżyłeś swoje przychody. Zanim jednak złożysz wniosek, musisz najpierw skorygować wszystkie nieścisłości w deklaracjach miesięcznych.

 

Co musisz zrobić?

 

 1. Przygotowanie dokumentów korygujących ZUS DRA: musisz przygotować nowe formularze ZUS DRA dla każdego miesiąca, w którym doszło do pomyłek, w tym dla czerwca 2023 roku. W każdym z formularzy poprawnie wskażesz przychody, które faktycznie osiągnąłeś.

 2. Złożenie korekt przed złożeniem wniosku o zwrot: wszystkie te korekty musisz złożyć w ZUS przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, aby twoje roczne rozliczenie było precyzyjne i odzwierciedlało rzeczywiste przychody.

 3. Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty: po złożeniu wszystkich korekt, możesz złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. Musisz to zrobić przed wyznaczonym terminem, którym jest 3 czerwca 2024 roku.

 

Przeczytaj również:


Terminy ważne dla przedsiębiorców


Ostateczny termin na złożenie tych dokumentów to 20 maja 2024 roku. Jest to również termin, w którym należy uregulować wszelkie należne składki za kwiecień 2024 roku, włączając w to ewentualne dopłaty wynikające z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. Tym samym, termin ten jest istotny dla przedsiębiorców, aby uniknąć dodatkowych opłat czy kar za opóźnienie w rozliczeniach. Takie działanie pozwala na zachowanie porządku w finansach firmy oraz zapewnia zgodność z przepisami prawnymi, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdej działalności gospodarczej.


Zwrot czy nadpłata rocznej składki zdrowotnej


Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ma istotne konsekwencje dla przedsiębiorców, szczególnie w kontekście finansowym. Wyniki tego rozliczenia mogą prowadzić do dwóch głównych scenariuszy:

 

 1. Zwrot nadpłaconej składki: jeżeli przedsiębiorca opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie wyższej niż wynika to z rocznego rozliczenia, przysługuje mu zwrot różnicy. Zwrot ten jest możliwy o ile przedsiębiorca nie ma zaległości w opłatach innych składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

 1. Dopłata do składki: gdy składka opłacona w ciągu roku okazuje się niższa niż powinna być według rozliczenia rocznego, przedsiębiorca musi uregulować różnicę. Dopłatę należy uiścić do 20 maja 2024 roku, równocześnie z opłacaniem składki za kwiecień 2024 roku.

 

Jak uzyskać zwrot składki zdrowotnej?

 

 1. Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R): dokument zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS, dzień po złożeniu dokumentów z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w sekcji "Dokumenty i wiadomości" pod zakładką "Dokumenty robocze".

 2. Wskazanie rachunku bankowego: w formularzu wniosku należy podać numer jednego z rachunków bankowych zarejestrowanych na koncie płatnika w ZUS, na który ma być przekazany zwrot.

 3. Termin wysyłki wniosku: wniosek należy wysłać do ZUS za pośrednictwem PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 roku.

 4. Termin zwrotu: zwrot nadpłaty na wskazane konto bankowe nastąpi najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku. Jeżeli płatnik nie złoży wniosku o zwrot w wyznaczonym terminie, ZUS automatycznie rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca roku.Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 - podsumowanie


Możliwość korygowania miesięcznych rozliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023 jest zależna od kilku czynników, w tym od działań podejmowanych przez płatnika w związku z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Oto dwa główne terminy, które określają, do kiedy można dokonywać korekt:

 

 • Do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty: jeśli płatnik składek zamierza złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, dokumenty korygujące wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2023 roku muszą być złożone do ZUS przed tym dniem. Pozwala to na dokładne rozliczenie roczne i właściwe ustalenie kwoty, jaka ma być zwrócona.

 

 • Do 1 lipca 2024 roku: jeżeli płatnik nie zamierza składać wniosku o zwrot nadpłaty, ma czas na korekty do 1 lipca 2024 roku. To ostatni termin, po którym wszelkie korekty już nie będą przyjmowane, co oznacza, że płatnik powinien dokładnie przeanalizować swoje obciążenia składkowe i dokonać niezbędnych korekt przed tym dniem.

 

Nieprawidłowości w rozliczeniach mogą prowadzić do problemów z przyszłymi roszczeniami lub zwrotami, stąd znaczenie terminowego i dokładnego korygowania wszelkich rozliczeń miesięcznych.

Commentaires


bottom of page