top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Meble a ulga mieszkaniowa

Osoby, które sprzedały swoje mieszkanie w roku 2023, mają czas do 30 kwietnia bieżącego roku na dokonanie rozliczenia. W tym samym terminie mogą również wyrazić zamiar skorzystania z ulgi mieszkaniowej, co pozwoli im na realizację wydatków na cele mieszkaniowe aż do końca 2026 roku. Środki uzyskane ze sprzedaży można przeznaczyć na różne cele, takie jak zakup nowego mieszkania czy działki pod budowę. Ostatnio urząd skarbowy złagodził swoje stanowisko, akceptując możliwość inwestowania także w meble na wymiar, sprzęt AGD jak kuchenki czy lodówki. Mimo to, trwają dyskusje na temat tego, czy ulga mieszkaniowa obejmuje również zakup domu znajdującego się na terenie rolnym.


Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości


Zgodnie z ogólnymi zasadami, dochód ze sprzedaży nieruchomości jest opodatkowany, jeśli transakcja zostanie zrealizowana przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Jest to określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istnieje jednak możliwość uniknięcia opodatkowania, pod warunkiem, że uzyskane środki zostaną wykorzystane na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży, jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 131 tej samej ustawy.


Nowy cel mieszkaniowy


Ulga mieszkaniowa umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania dla osób, które przeznaczyły dochód ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Dzięki temu beneficjum podatnicy mogą obniżyć wysokość należnego podatku, a nawet całkowicie zwolnić się z jego płacenia. Katalog celów mieszkaniowych, określony w przepisach, jest obszerny i zawiera między innymi wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę czy remont domu mieszkalnego, jego części lub mieszkania. Zgodnie z ustawą, do celów mieszkaniowych zalicza się takie działania jak zakup mieszkania czy domu, budowę domu, a także zakup gruntu lub udziału w gruncie powiązanego z budynkiem mieszkalnym lub mieszkaniem, pod warunkiem, że grunt ten będzie przeznaczony pod budowę domu lub, jeśli został nabyty inny grunt, zmieni jego przeznaczenie na budowlane w ciągu trzech lat.

 

Ile czasu na nowy cel mieszkaniowy


Dokonanie inwestycji mieszkaniowej musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech lat po zakończeniu roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości.


Na przykładzie: Jeżeli Pan Adam sprzedał mieszkanie w lipcu 2023 roku i chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, powinien do 30 kwietnia 2024 roku złożyć zeznanie PIT-39, deklarując w nim zamiar skorzystania z ulgi. Trzyletni okres, w którym musi zrealizować wydatki na cele mieszkaniowe, liczy się od końca roku 2023 i kończy się 31 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że Pan Adam ma czas do końca 2026 roku, aby przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

 

Meble a ulga mieszkaniowa


W wydanej 13 października 2021 roku interpretacji ogólnej (nr DD2.8202.4.2020), Ministerstwo Finansów zrewidowało swoje podejście w zakresie kwalifikowania wydatków na meble i sprzęt AGD jako koszty związane z celami mieszkaniowymi. Zgodnie z tą interpretacją, w ramach ulgi mieszkaniowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w połączeniu z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d tejże ustawy, można uwzględnić wydatki poniesione nie tylko na zakup, ale także na montaż różnych elementów wyposażenia domowego.


Przeczytaj również:


Do tych wydatków zaliczają się:

  • zakup i instalacja sprzętów AGD takich jak kuchenki gazowe, elektryczne lub gazowo-elektryczne, płyty indukcyjne, ceramiczne, piekarniki, zmywarki, pralki, lodówki, niezależnie od tego, czy są one montowane jako zabudowa, czy też są wolnostojące.

  • szafki, które są elementem montażu umywalki i stanowią z nią kompletny zestaw.

  • oświetlenie sufitowe i ścienne, w tym taśmy LED i oczka halogenowe, z wyłączeniem oświetlenia wolnostojącego.

  • okapy kuchenne, w tym wyciągi i pochłaniacze powietrza, zarówno montowane podszafkowo, jak i inne typy.

  • meble wykonane na indywidualne zamówienie, które są trwale związane z budynkiem lub jego częścią (np. lokal mieszkalny), takie jak szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby.

  • meble w zabudowie kuchennej.

Meble a ulga mieszkaniowa - Ministerstwo Finansów, poprzez tę interpretację, poszerzyło zakres wydatków kwalifikowanych do ulgi na cele mieszkaniowe, umożliwiając podatnikom odliczenie kosztów związanych nie tylko z samą budową czy remontem, ale również z wyposażeniem wnętrz w niezbędne meble i sprzęty AGD.


Korekta zeznania rocznego


Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej jest możliwe również poprzez złożenie korekty zeznań podatkowych za poprzednie lata, pod warunkiem, że kwalifikujący się wydatek został poniesiony w wymaganym okresie (tj. przed upływem trzyletniego terminu), ale nie został wcześniej odliczony od podstawy opodatkowania.


Meble a ulga mieszkaniowa

Na przykład, w interpretacji z 19 stycznia 2022 roku (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1284.2021.1.MK), dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy, którzy nie wykorzystali możliwości skorzystania z ulgi w poprzednich latach, mogą teraz dokonać korekty swoich zeznań za te lata i ubiegać się o zwrot podatku. Przywołano przykład mężczyzny, który sprzedał mieszkanie w 2017 roku, nie czekając pięciu lat od momentu nabycia. W swoim zeznaniu podatkowym PIT-39 za 2017 rok wykazał wydatki na remont domu, uznając je za realizację własnych celów mieszkaniowych, co pozwoliło na zwolnienie części przychodów z podatku dzięki uldze mieszkaniowej. Jednakże, podatnik nie wykazał wówczas wydatków na zakup i montaż wyposażenia domu, takiego jak: piekarnik, okap, zmywarka, lodówka (wszystkie w zabudowie), szafka będąca elementem mocowania umywalki oraz meble kuchenne trwale przymocowane do ściany. Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna ma prawo złożyć korektę swojego zeznania PIT-39, aby uwzględnić te wydatki.


Zmienne stanowisko w kwestii ulgi mieszkaniowej

 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na zmienione stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie wydatków na spłatę kredytu. Interpretacja ogólna nr DD2.8202.5.2020 z dnia 1 kwietnia 2022 roku wyjaśnia, że zmiana przepisów, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, miała na celu umożliwienie odliczenia od podatku dochodowego przychodu przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na nieruchomość, która została sprzedana. Ministerstwo Finansów potwierdza, że również w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku, wydatki na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, a także odsetki od takiego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży, kwalifikują się jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.


Działka rolna a ulga mieszkaniowa

 

Sprawa zakupu domu z działką rolną i możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w takiej sytuacji wywołuje pewne wątpliwości interpretacyjne. Problem pojawia się, gdy podatnik nabywa wraz z budynkiem mieszkalnym również grunty, o których nie wspominają bezpośrednio przepisy ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w prawomocnym wyroku z 24 października 2023 roku (sygn. I SA/Gd 801/23), rozstrzygał przypadek mężczyzny, który po sprzedaży mieszkania zakupił nieruchomość o powierzchni ponad 6,4 ha. Nieruchomość ta składała się z budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego, a w rejestrze gruntów i budynków klasyfikowana była jako grunty rolne zabudowane oraz grunty orne i pastwiska trwałe. Podatnik dążył do uzyskania potwierdzenia, że całość kwoty zakupu (bez konieczności oddzielania wartości domu od wartości gruntów) może być ujęta w ramach ulgi mieszkaniowej.

 

Sprawa była analizowana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dwukrotnie. Pierwsza interpretacja wskazywała, że zwolnienie z podatku obejmuje wyłącznie budynek mieszkalny, natomiast w drugim podejściu organ uznał, że ulga przysługuje także na zakup budynku gospodarczego, ale wykluczył możliwość zastosowania ulgi na nabycie gruntów ornych i pastwisk.

 

Ostatecznie, po kolejnym rozpatrzeniu przez dyrektora KIS i powrocie sprawy do WSA, sąd ponownie uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd stwierdził, że cała działka, będąca przedmiotem jednej księgi wieczystej, nie pozwala na wyodrębnienie wartości poszczególnych składowych nieruchomości, czyli gruntów, budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego. To orzeczenie podkreśla złożoność i wielowymiarowość problemów interpretacyjnych dotyczących ulgi mieszkaniowej, szczególnie w kontekście nieruchomości rolnych. 

 

 

Kommentare


bottom of page