top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Proporcja samochód powyżej 150 tys

Firma (zwolniona z VAT) otrzymała leasing operacyjny dotyczący samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 brutto. Ustalono więc wskaźnik (proporcję) do odpowiedniego ujęcia procentowego w kosztach faktur związanych z leasingiem i eksploatacją. Po kilku miesiącach od otrzymania leasingu podatnik zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Wg jakiej wartości należy ustalić aktualny wskaźnik do ujęcia w kosztach faktur za leasing ? Podczas zakupu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT ze względu na zwolnienie z VAT. Dla przykładu przyjmujemy następujące wartości samochodu, wynikające z faktury VAT: netto 130 487,80 / VAT 32 253,25 / 172 484,94 brutto).


Proporcja samochód powyżej 150 tys

Z początkiem 2019 r. dodany został art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy z 26 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.


Kwestie wyliczenia odpowiedniej proporcji wskazywały liczne interpretacje indywidualne w tym interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.05.2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG, z 4.10.2019 r., 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT oraz z 28.11.2019 r., 0115-KDIT2-3.4011.412.2019.4.MK.

Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, wartość samochodu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o u.p.d.o.p. należy określić mając na względzie art. 16 ust. 5a u.p.d.o.p., z którego wynika, że obejmuje ona również podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług".


Z uwagi na fakt, iż firma działała w charakterze podatnika zwolnionego z podatku VAT przedmiotową wartością była wartość brutto samochodu tj. 172 484,94 zł. Proporcja wynosiła więc około 87 % ( 150 000 zł/ 172 484,94 zł ). Taką wartość firma miała prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu z każdej otrzymanej FV, za okres kiedy firma była podatnikiem zwolnionym z VAT.


Sytuacja uległa zmianie od 1 stycznia 2023 roku kiedy firma zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. Od tego momentu zgodnie z poniższym przepisem firma ma prawo do odliczania podatku VAT z otrzymanych FV.


Art. 86. [Odliczenie podatku]
1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT Podatnicy mają dwie możliwości :

  • odliczania 100 % podatku VAT – jeśli samochód byłby wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej

  • 50 % jeśli Podatnik wykorzystuje ten samochód do celów mieszanych.

Zakładamy, iż w tym przypadku mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem i firma ma prawo do odliczenia 50 % podatku VAT.


Sama wartość wyjściowa samochodu do obliczenia proporcji nie ulega zmianie i do obliczenia przyjmujemy nadal poniższe wartości:

  • Netto: 130 487,80 zł

  • VAT: 32 253,25 zł

  • Brutto :172 484,94 zł

Proporcja samochód powyżej 150 tys - wartość samochodu do proporcji wynosi więc kwotę netto + nieodliczony podatek VAT tj. 50 % - 130 487,80 zł + 16 126, 63 zł = 146 614, 43 zł


Wartość ta jest poniżej 150 000 zł więc jako czynny podatnik VAT firma ma teraz prawo do zaliczania w kosztach uzyskania przychodu 100 % wartości netto z faktury + 50 % nieodliczonego podatku VAT.


Dodatkowo firma nie jest zobowiązana do korygowania wcześniejszych rozliczeń - przed zgłoszeniem jako czynny podatnik VAT obowiązywała proporcja 87%. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.
Comments


bottom of page