top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

PIT-11 do kiedy?

Kiedy pracownik może spodziewać się otrzymania PIT-11 od swojego pracodawcy za zatrudnienie w roku poprzednim? Jakie terminy przewiduje ustawa dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych? W jakim okresie odbywa się rozliczenie PIT w roku 2024?


PIT-11 do kiedy?

PIT-11 to dokument, który zawiera dane o dochodach osiągniętych przez podatnika w ostatnim roku kalendarzowym oraz informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także o potrąceniach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jest on niezbędny do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego na formularzach PIT-36 i PIT-37. Ważne jest, że formularz nie obejmuje wypłat z grudnia poprzedniego roku, realizowanych w styczniu roku bieżącego – na przykład, wynagrodzenie za grudzień 2023, wypłacone w styczniu 2024, znajdzie się na PIT-11 za rok 2024, przygotowanym na początku 2025 roku.


Terminy przekazywania PIT przez pracodawcę

Zgodnie z art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy i podmioty określone w ustawie mają obowiązek przekazywania dokumentacji podatkowej:


  • Do urzędu skarbowego – najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

  • Do podatnika (pracownika) – najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podmiot zakończy działalność przed upływem tych terminów, musi spełnić swoje obowiązki podatkowe najpóźniej w dniu zakończenia działalności.


PIT-11 do kiedy? – ostateczny termin

Podsumowując, pracodawcy powinni dostarczyć PIT-11 swoim pracownikom do końca lutego. W 2024 roku, ostateczny termin na dostarczenie dokumentów podatnikom to 29 lutego. Pracodawcy mogą przekazać dokumenty zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, tworząc trzy kopie: dla podatnika, urzędu skarbowego i dla siebie.

PIT za rok 2023 rozlicza się od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. System e-PIT zostaje uruchomiony 15 lutego, umożliwiając podatnikom łatwe i szybkie rozliczenie.


Co w przypadku, gdy pracodawca nie dostarczy PIT-11?

Jeśli pracodawca nie przekaże pracownikowi formularza PIT-11 do 29 lutego 2024, nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Podatnik musi wtedy samodzielnie obliczyć należny podatek i złożyć deklarację do urzędu skarbowego. Pracodawcy nie są zobowiązani do dostarczania PIT-11 dla umów-zleceń i o dzieło, jeśli wynagrodzenie nie przekroczyło 200 zł.


Rozliczenie PIT w 2024 roku obejmuje dane z poprzedniego roku kalendarzowego, z możliwością składania deklaracji od połowy lutego do końca kwietnia. W przypadku pytań lub niejasności, warto skonsultować się z specjalistą lub bezpośrednio z urzędem skarbowym. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.


Kommentare


bottom of page