top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Zatrudnienie na czarnoPrzychodem przedsiębiorcy (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności ), od 2022 r. będzie wartość wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przychód będzie ustalony za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. Wartość wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji uzasadnienia nielegalnego zatrudnienia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia czyli również w sytuacji gdy część wypłaty jest przekazywana" pod stołem".

Comentarios


bottom of page