top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Od nowego roku w Polsce wprowadzono obowiązek dokonywania wpłat na nowo utworzony Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR). Zasady te zostały określone w specjalnej ustawie z 9 maja 2023 roku.


Obowiązek wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa


Obowiązek ten dotyczy firm zajmujących się skupem, przechowywaniem, obróbką lub przetwarzaniem produktów rolnych, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Dotyczy to zakupu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od producentów rolnych, definiowanych w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów.


Przeczytaj również:


Kogo dotyczy obowiązek wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa


Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa dotyczy osób fizycznych, prawntch oraz jednostek organizacyjnych działających w rolnictwie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i krajowego. Od 1 stycznia 2024 roku firmy kupujące produkty rolne muszą naliczać wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) w wysokości 0,125% ich wartości netto, czyli bez VAT. Obliczenie to bazuje na fakturach i fakturach VAT RR, które są przedmiotem deklaracji VAT. Wpłaty te są kwartalne, a ich termin uregulowania przypada na ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po kwartale. Jeśli kwota należna za kwartał nie przekroczy 320 zł (20-krotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym), to kwota ta przenosi się na następny kwartał.


Organ zarządzający wpłatami

 

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa - zarządzaniem tych wpłat zajmują się odpowiednie organy podatkowe. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest organem pierwszej instancji, natomiast odwołania rozpatruje Dyrektor Generalny KOWR.


Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa - podsumowanie


Firmy muszą składać deklaracje o wysokości naliczonych wpłat do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR. Deklaracje te można przesyłać bezpośrednio, listownie lub przez ePUAP. Na przykład, za pierwszy kwartał 2024 roku deklaracje należy złożyć do 26 kwietnia, a wpłaty uregulować najpóźniej do 30 kwietnia tego samego roku.

Comentarios


bottom of page