top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej najwcześniej w okresie rozliczeniowym, w którym rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu tej kasy. Alternatywnie, podatnik ma również możliwość skorzystania z tej ulgi w dowolnym późniejszym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymagane warunki uprawniające do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.


Zastosowanie ulgi na kasę fiskalną


Ulga na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim kasa rejestrująca musi być zarejestrowana i używana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, podatnik powinien przechowywać dowód zakupu kasy oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków ulgi, na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej. Dlatego też, dobrze jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi ulg podatkowych oraz skonsultować się w celu pełnego wykorzystania dostępnych ulg i korzyści podatkowych.


Ile zwrotu można otrzymać za zakup kasy fiskalnej?


Ulga na zakup kasy fiskalnej - podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, przy czym mogą odliczyć 90% ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Jest to tak zwana ulga na zakup kasy, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Ulga przysługuje w przypadku zakupu kas online lub kas wirtualnych, które mają postać oprogramowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku kas wirtualnych ulga przysługuje tylko z tytułu nabycia oprogramowania, a nie urządzenia, na którym jest ono zainstalowane.


Jakie warunki należy spełnić do ulgi na zakup kasy fiskalnej?

 

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup kas online, jeśli spełniają następujące warunki:

 

  1. Obowiązek prowadzenia ewidencji - powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i podatnik rozpoczął prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy użyciu kas online.

  2. Dobrowolne prowadzenie ewidencji - podatnik, mimo że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, dobrowolnie rozpocznie jej prowadzenie przy użyciu kas online i wcześniej nie stosował innych rodzajów kas do tego celu.

  3. Ustawowy obowiązek wymiany kasy -  powstał ustawowy obowiązek wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online z powodu prowadzenia działalności w branżach określonych ustawą.


Jak ubiegać się o zwrot na kasę fiskalną?


Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą pamiętać, że kasa rejestrująca musi być zarejestrowana i używana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto również przechowywać dowód zakupu kasy oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków ulgi na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.


Przeczytaj również:

 

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów:

 


  1. Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży - podatnik musi rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących.

  2. Posiadanie faktury i dowodu zapłaty -podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.


Ulga na zakup kasy fiskalnej - podsumowanie

 

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej, dodatkowym warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika. Powyższe zasady wynikają z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. poz. 820).


Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej, powinni upewnić się, że ich kasa rejestrująca posiada aktualne potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz że dokonali pełnej zapłaty za kasę, mając na to odpowiednie dokumenty. Przestrzeganie tych wymogów jest kluczowe dla prawidłowego odliczenia wydatków na zakup kas rejestrujących.

Commentaires


bottom of page