top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Najem prywatny a wspólne rozliczenie małżonków

Zaktualizowano: 13 lut

Czy rozliczając najem prywatny istnieje możliwość rozliczenie wspólnego małżonków jeśli każdy z małżonków osiąga dodatkowo wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ?


Warunki wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Najem prywatny a wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  • przez cały rok podatkowy albo

  • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

- mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (opodatkowanych) po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód. Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków: 1) stosuje przepisy: a) art. 30c (podatek liniowy) lub,

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.


Przeczytaj również:

Najem prywatny a wspólne rozliczenie małżonków - jeżeli zostają spełnione powyższe warunki przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia się już za rok 2021. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego nie jest przeszkodą we wspólnym rozliczeniu małżonków. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

コメント


bottom of page