top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Spółka jawna a JDG


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym była równocześnie wspólnikiem spółki jawnej. Czy rozliczenie dochodów ze spółki jawnej przy jednoczesnym prowadzeniu JDG możne zostać dokonane na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) lub skali podatkowej (PIT-36) a dochody z JDG na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Tak, istnieje taka możliwość.


Spółka jawna a JDG

Spółka jawna a JDG - w sytuacji gdy podatnik prowadzi równolegle działalność indywidualnie oraz jest wspólnikiem w spółce osobowej- jawnej (neutralnej podatkowo), dla każdej z tych działalności może wybrać inną formę opodatkowania, np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiąganych indywidualnie i podatek liniowy czy skala podatkowa dla przychodów ze spółki. Ważne, żeby w spółce jawnej każdy ze wspólników był opodatkowany w ten sam sposób czyli oboje zasady ogólne albo oboje ryczałt. Art 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy”

 

Nota prawna:NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej


Comments


bottom of page