top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Kasa fiskalna w firmie budowlanej

Podatnik od ponad 5 lat prowadzi działalność gospodarczą w branży remontowo-budowlanej. Obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy, a płatności od osób fizycznych przyjmuje wyłącznie przelewem bankowym, bez użycia gotówki. Czy w takim przypadku podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?


Płatność przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej


Kasa fiskalna w firmie budowlanej

Firma działająca w sektorze budowlanym, która wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych i przyjmuje zapłatę wyłącznie poprzez przelew bankowy, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

Stąd, organy podatkowe nie powinny wymagać od takich przedsiębiorców stosowania kas fiskalnych, jeśli wszystkie transakcje są bezgotówkowe.

Usługi budowlane a limit zwolnienia z kasy fiskalnej


Usługi budowlane nie są automatycznie objęte obowiązkiem fiskalizacji. Dzięki temu przedsiębiorcy z tej branży mogą być zwolnieni z obowiązku rejestrowania transakcji detalicznych za pomocą kas rejestrujących, jeżeli ich roczna sprzedaż nie przekroczy 20 000 zł. Tak stanowi § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. dotyczącego zwolnień z prowadzenia ewidencji sprzedaży, które obowiązuje do końca roku.

 

Kasa fiskalna w firmie budowlanej - jeśli jednak roczny obrót z sprzedaży detalicznej, obejmujący zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe, przekroczy wspomnianą kwotę 20 000 zł, przedsiębiorcy budowlani muszą zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Możliwe jest jednak skorzystanie z innego zwolnienia - przedmiotowego zwolnienia związane z formą zapłaty, określonego w § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do wspomnianego rozporządzenia. Dotyczy ono sytuacji, gdy płatność za usługi jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek bankowy podatnika lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie, której jest członkiem. Warunkiem jest również, aby z ewidencji oraz dowodów płatności jasno wynikało, jakiej usługi dotyczy dokonana wpłata.


Kontrola kasy fiskalnej


Urząd Skarbowy nie ma podstaw, by twierdzić, że każda firma budowlana musi używać kas rejestrujących dla wszystkich transakcji z konsumentami. Ustawodawca nie wymienia usług budowlanych jako takich, które są objęte obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zasad kontroli sprzedaży.


Przeczytaj również:


Kasa fiskalna w firmie budowlanej

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) tego rozporządzenia, bezwzględny obowiązek fiskalizacji dotyczy usług związanych z naprawą pojazdów silnikowych i motorowerów, klasyfikowanych zwykle w grupowaniu PKWiU 45.20. Usługi te obejmują konserwację i naprawy samochodów, ale nie dotyczą, na przykład, naprawy tapicerki samochodowej, która jest klasyfikowana odrębnie i zazwyczaj podlega grupowaniu 95.2, czyli naprawie i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego. Takie usługi tapicerskie nie są uznawane za te, które muszą stosować kasy fiskalne zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c), co potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2018 r.


Zwolnienie z kasy fiskalnej usług budowlanych


Podatnicy w branży budowlanej, świadczący usługi dla osób prywatnych, mają zatem możliwość korzystania z przewidzianych zwolnień z obowiązku fiskalizacji, jeśli spełniają określone w rozporządzeniu warunki, np. jeżeli całość zapłaty za usługi jest przekazywana bezgotówkowo. Dokładnie, podatnik prowadzący działalność w branży remontowo-budowlanej nie musi nabywać kasy fiskalnej, jeżeli jego obrót konsumencki w danym roku podatkowym nie przekracza 20 000 zł - zwolnienie wynika z możliwości korzystania z ulg i zwolnień określonych w przepisach dotyczących kasy fiskalnej.

 

 

Kasa fiskalna w firmie budowlanej - podsumowanie


Jeżeli podatnik zdecyduje się na dobrowolny zakup kasy fiskalnej, może skorzystać z ulgi na jej zakup. Ulga ta wynosi 90% wartości zakupionej kasy (nie uwzględniając podatku VAT), jednak nie więcej niż 700 zł. Taka możliwość jest przewidziana w art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jest to korzystne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi zmianami w przepisach lub po prostu preferują dokumentowanie transakcji za pomocą kasy fiskalnej dla większej przejrzystości finansowej swojej działalności.

Comments


bottom of page