top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

e-PIT przedsiębiorcy

W rozliczeniu za rok 2023, usługa Twój e-PIT jest po raz pierwszy dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, co obejmuje również przedsiębiorców z zawieszoną działalnością - informuje Ministerstwo Finansów. Użytkownicy muszą uzupełnić informacje dotyczące między innymi przychodów i kosztów, co ułatwia specjalnie zaprojektowany kreator. Należy jednak pamiętać, że usługa Twój e-PIT nie umożliwia składania korekt deklaracji za wcześniejsze lata.


e-PIT za 2023 rok


W bieżącym roku usługa Twój e-PIT po raz pierwszy jest dostępna również dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, w tym także dla tych, którzy mają zawieszoną działalność.


W ramach usługi można dokonać rozliczenia przychodów uzyskanych w 2023 roku, korzystając z następujących formularzy:


e-PIT przedsiębiorcy
 • PIT-36L: przeznaczony do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.

 • PIT-28: służy do rozliczenia przychodów z najmu, sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

 • PIT-36: umożliwia rozliczenie między innymi przychodów z rent, emerytur zagranicznych, działalności nierejestrowej, a także przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.


Wpłaty zaliczek w e-PIT


W ramach Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa, w tym danych rejestracyjnych, numeru mikrorachunku podatnika, wpłat zaliczek na podatek lub ryczałtu, danych od płatników, informacji z rozliczeń za poprzedni rok o uldze na dzieci, czy numeru KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał 1,5% podatku w ostatnim zeznaniu, o ile organizacja ta jest nadal na liście OPP.


Dane do uzupełnienia e-PIT


e-PIT przedsiębiorcy - podatnicy zarejestrowani jako działalność gospodarcza lub działy specjalne produkcji rolnej powinni samodzielnie uzupełnić w dostępnych zeznaniach informacje dotyczące:


 • przychodów,

 • kosztów uzyskania przychodów (w formularzach PIT-36 i PIT-36L),

 • należnych zaliczek na podatek (w formularzach PIT-36 lub PIT-36L) lub należnego ryczałtu (w formularzu PIT-28),

 • składek na ubezpieczenia społeczne oraz, w przypadku ryczałtu lub podatku liniowego, na ubezpieczenie zdrowotne,

 • ulg i odliczeń, jeżeli podatnik ma do nich prawo.


Przeczytaj również:

 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w ramach usługi Twój e-PIT został zaimplementowany specjalny kreator, który ułatwia podatnikom wypełnianie zeznań podatkowych. Kreator zawiera serię prostych pytań oraz jasne objaśnienia, które krok po kroku przewodzą przez proces uzupełniania zeznania.


e-PIT przedsiębiorcy - podsumowanie

 

Usługa Twój e-PIT pozwala przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej na rozliczenie podatku za rok 2023. Jednakże, usługa nie umożliwia rozliczenia zobowiązań podatkowych z lat wcześniejszych ani złożenia korekt do deklaracji za ubiegłe lata.

Comments


bottom of page