top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Wraca 5% VAT na żywność

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że tymczasowa obniżona stawka VAT 5% na wybrane artykuły spożywcze, obowiązująca do 31 marca 2024 r., nie zostanie przedłużona. Jako przyczynę podano obniżenie poziomu inflacji. W rezultacie stawka VAT 0% na takie produkty jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i wyroby zbożowe wzrośnie do 5%.


Kiedy wraca 5% VAT na żywność?


Wraca 5% VAT na żywność

Informacja ta została przekazana przez Ministerstwo Finansów 12 marca, wskazując na decyzję o nieprzedłużaniu obniżonego VAT 0% dla określonych produktów spożywczych po 31 marca 2024 r., z powodu malejącej inflacji. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że od 1 lutego 2022 roku obowiązywała obniżona stawka VAT 0% na niektóre artykuły spożywcze, wprowadzona w momencie, gdy inflacja w styczniu 2022 roku osiągnęła poziom 9,2% na rok. Z początkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w styczniu 2024 roku inflacja spadła do 3,9% w skali roku, notując najniższe roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych od marca 2021. Odnotowano również znaczący spadek rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 4,9% w styczniu - najniższego od września 2021 roku.


Nowa stawka VAT 5% od kwietnia 2024


Wraca 5% VAT na żywność - Ministerstwo prognozuje, że w lutym i marcu 2024 roku zarówno ogólna inflacja, jak i roczne tempo wzrostu cen żywności będą kontynuować trend spadkowy. Na niższą dynamikę cen żywności wpłynąć mają obniżające się ceny na światowych rynkach rolnych oraz silny efekt bazy związany z wysokim wzrostem cen żywności w ubiegłym roku. Główny Urząd Statystyczny ma opublikować dane dotyczące inflacji ogólnej oraz dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych za styczeń i luty 2024 roku (uwzględniając nowe wagi) 15 marca bieżącego roku.


Przeczytaj również:


Przypominamy, że zerowa stawka VAT obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. Bez jej przedłużenia, od kwietnia 2024 roku, stawka ta wzrośnie do 5%.


Na które artykuły wzrośnie VAT?


Stawka VAT w wysokości 5% dotyczy:

 • mięsa i ryb, wraz z ich przetworami,

 • mleka oraz wyrobów mleczarskich,

 • jaj,

 • naturalnego miodu,

 • orzechów,

 • warzyw i owoców, w tym ich przetworów,

 • jadalnych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,

 • zboża oraz jego przetworów, włączając w to pieczywo i wyroby cukiernicze,

 • specjalnych preparatów oraz mleka dla niemowląt i małych dzieci, a także dietetycznych środków spożywczych o specjalnym przeznaczeniu medycznym.

Zmiana stawek VAT pociąga za sobą konkretne skutki dla przedsiębiorców. Jednym z głównych wyzwań jest konieczność rekonfiguracji kas fiskalnych oraz dostosowanie systemów do nowych stawek podatkowych - przedsiębiorcy będą musieli odprowadzać i wykazywać podatek VAT zgodnie z aktualizacjami.


Przykład:


Kupujący chce nabyć produkt spożywczy, którego cena netto (bez VAT) wynosi 100 zł. Do marca 2024 roku obowiązywała zerowa stawka VAT na ten produkt, więc kupujący płacił dokładnie 100 zł. Od kwietnia 2024 roku stawka VAT na ten produkt wzrasta do 5%. Oto, jak wpłynie to na cenę końcową dla kupującego:


Cena netto produktu: 100 zł

Stawka VAT: 5%

Kwota VAT: 5% z 100 zł = 5 zł

Cena brutto (cena końcowa dla kupującego): 100 zł + 5 zł = 105 zł

W rezultacie, dla kupującego, wzrost stawki VAT z 0% do 5% oznacza, że za ten sam produkt będzie musiał zapłacić dodatkowe 5 zł, czyli cena końcowa wyniesie 105 zł.


Przykład:


Miesięczny budżet rodziny na zakupy spożywcze wynosi 2000 zł. Przy obowiązującej zerowej stawce VAT na podstawowe produkty spożywcze, cały ten budżet był wykorzystywany bezpośrednio na zakup produktów. Po wzroście stawki VAT do 5% na niektóre z tych produktów, koszty zakupów dla rodziny ulegną zmianie. Jeśli przyjmiemy, że cała kwota 2000 zł była wydawana na produkty, które teraz podlegają 5% stawce VAT, to obliczmy, ile dodatkowo rodzina wyda na te same zakupy po zmianie stawki. Po wprowadzeniu 5% stawki VAT, z miesięcznego budżetu rodzinnego na zakupy spożywcze wynoszącego 2000 zł, wartość netto (czyli kwota przed opodatkowaniem) wynosi około 1904,76 zł. VAT od tej kwoty to około 95,24 zł. Oznacza to, że rodzina będzie musiała wydać dodatkowo około 95,24 zł miesięcznie na te same zakupy spożywcze, co wcześniej kosztowały 2000 zł brutto.


Comments


bottom of page