top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Usługi podologiczne a zwolnienie z VAT

Jeśli Twoja działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług podologicznych i jesteś technikiem fizjoterapii z uprawnieniami podologa, zwolnienie podmiotowe z VAT może być nadal dostępne nawet po przekroczeniu progu 200.000 zł przychodu. Zwolnienie podmiotowe z VAT jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi medyczne mające na celu profilaktykę, zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, zgodnie z przepisami prawa. Kluczowe jest, aby usługi świadczone usług, były uznawane za czynności medyczne oraz, że są one wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.


Podmiotowe zwolnienie z VAT


Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym oraz w bieżącym roku nie przekroczyli łącznej wartości sprzedaży wynoszącej 200.000 zł, mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. To zwolnienie dotyczy również tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że przewidywana wartość ich sprzedaży, proporcjonalnie do okresu działalności w danym roku, nie przekroczy wspomnianej kwoty. Wartość limitu dla zwolnienia podmiotowego z VAT nie uwzględnia kwoty podatku oraz pewnych specyficznych kategorii sprzedaży, takich jak odpłatna dostawa towarów, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym są klasyfikowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.


Nie wszyscy podatnicy mają możliwość skorzystania z tego zwolnienia. Istnieją pewne wyjątki określone w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT np.: jeśli w trakcie roku podatkowego wartość sprzedaży zwolnionej z podatku przekroczy 200.000 zł, podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od momentu, kiedy wartość ta została przekroczona. Dla nowo rozpoczynających działalność, wartość ta jest wyliczana proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym.


Przedmiotowe zwolnienie z VAT


Zwolnienie przedmiotowe z VAT, określone w przepisach, dotyczy sprzedaży konkretnych towarów i usług - art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT precyzuje zwolnienie od podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia. Usługi te muszą być świadczone przez określone grupy zawodowe, takie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, medycy określeni w ustawie o działalności leczniczej oraz psychologowie.


Aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego VAT, należy przestrzegać głównie dwóch przesłanek:Przesłanka o charakterze przedmiotowym 

Muszą to być usługi opieki medycznej służące szeroko pojętemu zdrowiu, włączając w to profilaktykę, leczenie, rehabilitację i inne formy wsparcia zdrowotnego.

Przesłanka o charakterze podmiotowym

Usługodawca musi być albo podmiotem leczniczym, albo osobą wykonującą zawód medyczny zgodnie z ustawą o działalności leczniczej – to obejmuje lekarzy, dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów oraz inne zawody medyczne określone w tej ustawie.


Usługi podologiczne a zwolnienie z VAT - niespełnienie chociaż jednej z tych przesłanek wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT. Oznacza to, że obie warunki muszą być jednocześnie spełnione, aby zwolnienie było stosowane. W przypadku świadczenia usług podologicznych przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, takie jak tytuł technika fizjoterapii z dodatkowymi uprawnieniami podologa, kluczowe będzie zatem ustalenie, czy te usługi można uznać za należące do zakresu opieki medycznej zgodnie z wymienionymi przesłankami.


Usługi podologiczne a zwolnienie z VAT – podsumowanie


Jeśli jako fizjoterapeuta-podolog świadczysz usługi podologiczne, spełniasz warunki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, wymagane do korzystania ze zwolnienia z VAT dla usług medycznych, określone w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Dzięki temu, nawet jeśli przekroczysz próg obrotów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 tej samej ustawy, co skutkowałoby utratą zwolnienia podmiotowego z VAT, usługi podologiczne nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.


W praktyce, oznacza to, że działalność w zakresie usług podologicznych nie będzie musiała być obciążona VAT, nawet po przekroczeniu limitu obrotów 200.000 zł, co jest istotne dla utrzymania konkurencyjności cenowej usług oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać, a interpretacje mogą różnić się w zależności od konkretnych okoliczności i sposobu świadczenia usług. Zaleca się zatem regularne konsultacje z ekspertem lub bezpośrednio z urzędem skarbowym w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.


Przykład


Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą jako fizjoterapeuta z dodatkowymi kwalifikacjami podologicznymi - działalność skupia się na świadczeniu szerokiego zakresu usług podologicznych.


W ciągu ostatniego roku, działalność odniosła znaczący sukces, przyciągając wielu nowych klientów, co przełożyło się na znaczny wzrost obrotów. Do połowy roku zauważyłeś, że wartość sprzedaży zbliża się do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT wynoszącego 200.000 zł. Jako przedsiębiorca, który dotąd korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT, zacząłeś zastanawiać się, co stanie się po przekroczeniu tego progu.


Mając na uwadze powyższe informacje, rozważasz różne aspekty swojej działalności i dochodzisz do wniosku, że mimo przekroczenia limitu 200.000 zł, usługi podologiczne nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Jest to możliwe dzięki temu, że jako fizjoterapeuta-podolog spełniasz wymagane warunki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe dla zwolnienia z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Usługi skupiają się na opiece medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, co kwalifikuje je do zwolnienia przedmiotowego z VAT, niezależnie od osiągniętych obrotów.


Tym samym, przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego nie wpłynie podatek VAT, umożliwiając dalsze świadczenie usług bez konieczności naliczania VAT klientom, co może stanowić istotny czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku usług podologicznych.

Коментарі


bottom of page