top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Sprzedaż napojów a kasa fiskalna

Podatnik prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, ponieważ jego obroty nie przekroczyły w poprzednim ani bieżącym roku 20.000 zł. Teraz zamierza rozszerzyć działalność i wprowadzić do oferty sprzedaż kawy i herbaty. Czy sprzedaż napojów musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej?


Kasa on-line przy sprzedaży napojów: kiedy jest wymagana?Sprzedaż napojów a kasa fiskalna

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, wprowadzenie do oferty sprzedaży napojów obliguje podatnika do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej. Ponadto, musi to być kasa on-line. Obowiązek ten dotyczy całej sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a nie tylko sprzedaży napojów. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Podatnicy mogą jednak korzystać ze zwolnień w tym zakresie, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 ze zm.). Czy zwolnienie dotyczy sprzedaży napojów?


Czy sprzedaż napojów może być zwolniona z kasy fiskalnej?


Podmiotowe zwolnienie z ewidencjonowania (z którego obecnie korzysta podatnik) przysługuje m.in. wtedy, gdy wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych przekroczyła kwotę 20.000 zł.

 

Sprzedaż napojów a kasa fiskalna - warto zaznaczyć, że niektóre czynności wykluczają możliwość korzystania ze zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych. Dotyczy to m.in. świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).


Przeczytaj również:


Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej tracą moc w chwili wykonania czynności wykluczającej prawo do korzystania z tych zwolnień, np. z chwilą wykonania pierwszej usługi związanej z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej. Ponadto, podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym sezonowo) muszą stosować kasy on-line, zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT.


Sprzedaż napojów a kasa fiskalna - podsumowanie


Biorąc pod uwagę stanowisko KIS, należy uznać, że sprzedaż kawy i herbaty również będzie spełniała przesłanki świadczenia usług związanych z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej. Konieczne będzie zatem ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej. Musi to być kasa on-line. Obowiązek ewidencjonowania będzie dotyczył całej sprzedaży, a nie tylko napojów.

Kommentare


bottom of page