top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Różnice kursowe na rachunku walutowym

Zaktualizowano: 13 lut

Czy różnica kursowa powstająca na zasadzie faktury wyrażonej w walucie obcej zapłaconej z rachunku w PLN (polskich złotych) powoduje powstanie podatkowej różnicy kursowej czyli takiej, która ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem CIT ?


Faktura w walucie – zapłata w złotych

Różnice kursowe na rachunku walutowym - przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie a zapłata następuje w złotych różnice pomiędzy kosztem zarachowanym w walucie a faktycznie poniesionym w złotych – u nabywcy nie powinny być uwzględniane w ich rozliczeniach podatkowych. Nie stanowią one różnic kursowych, o których mowa w art. 15a updop.


Przeczytaj również:


Faktura w walucie – zapłata z konta złotówkowego

Gdy zapłata za fakturę w walucie obcej następuje z konta złotówkowego podatnika (bank dokonuje przeliczenia i do kontrahenta wpływa już zapłata w walucie obcej) mogą powstać podatkowe różnice kursowe.


Różnice kursowe na rachunku walutowym

Podstawa prawna:

- art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)


Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej

Comments


bottom of page