top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
księgowa katowice

Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania na wynajem i sprzedaż

Zamierzasz wybudować lub kupić mieszkanie i zastanawiasz się na ujęciem podatkowym kosztów wyposażenia mieszkania? Wyposażenie mieszkania, takie jak stolik kawowy, krzesła, sofa, lodówka, telewizor i inne, jest kluczowym elementem wpływającym na koszty i sposób księgowania.


Rozliczenie kosztu wyposażenia mieszkania


Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania na wynajem i sprzedaż

Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania na wynajem i sprzedaż - zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych mieszkanie wynajmowane spełnia warunki środka trwałego jako oddane do używania na podstawie umowy najmu. Jednakże, jeśli planowany czas najmu nie przekracza roku, nie ma konieczności klasyfikowania tego mieszkania jako środka trwałego. Zamiast jako środki trwałe, mieszkania można zakwalifikować jako towary/zapasy.

Księgowanie wyposażenia mieszkania


Wyposażenie mieszkania można zaksięgować na dwa sposoby:


 1. Jako koszt uzyskania przychodu w dacie oddania do używania - dotyczy to niskocennych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, takie wyposażenie może być bezpośrednio uznane jako koszt zakupu w momencie oddania do używania.

 2. Amortyzacja jednorazowa - można również zastosować amortyzację jednorazową w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym. To rozwiązanie jest korzystne w przypadku, gdy wartość wyposażenia stanowi niskocenny składnik majątku.


Przykład

Rozważmy sytuację, w której spółka wynajmuje mieszkanie z pełnym wyposażeniem za 5000 zł miesięcznie.


Wyposażenie obejmuje:


 • Stolik kawowy: 500 zł

 • Krzesła (4 sztuki): 800 zł

 • Sofa: 2 000 zł

 • Lodówka: 1 500 zł

 • Telewizor: 1 200 zł


Wartość wyposażenia kwalifikuje wspomniane składniki jako niskocenne składniki majątku. Można więc zaksięgować te wydatki jako koszt uzyskania przychodu w momencie oddania mieszkania do używania. Jeśli mieszkanie zostanie wynajęte na mniej niż rok i następnie sprzedane, wyposażenie to nie będzie klasyfikowane jako środek trwały, co upraszcza proces księgowy.


Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania na wynajem i sprzedaż - podsumowanie


Księgowanie wyposażenia mieszkania wynajmowanego , która planuje jego późniejszą sprzedaż, można przeprowadzić na dwa sposoby:


 • uznanie jako koszt uzyskania przychodu w momencie oddania do używania

 • lub poprzez amortyzację jednorazową.


Oba podejścia są zgodne z przepisami u.p.d.o.f/p. i umożliwiają elastyczne zarządzanie kosztami w zależności od wartości i charakteru wyposażenia. Wybór metody księgowania zależy od strategii oraz planowanego czasu wynajmu mieszkania.

Comments


bottom of page