top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jednomiesięczny okres składkowy


Jednomiesięczny okres składkowy

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych za 2023 rok będzie dokonywane w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2024 roku, z terminem składania do 20 maja. Niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uwzględnienia jednomiesięcznego okresu składkowego w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych. Jednomiesięczny okres składkowy dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania, zgodnie z poniższą tabelą.


Kiedy należy uwzględnić jednomiesięczny okres składkowy?


Przykład 1:


Przedsiębiorca w 2023 roku osiągał dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2024 roku zmienił formę opodatkowania na podatek liniowy. Czy przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić jednomiesięczny okres składkowy w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych za 2023 rok?


Tak, w tym przypadku przedsiębiorca uwzględni dwie formy opodatkowania - ryczałt obejmujący przychody uzyskane w 2023 roku oraz jednomiesięczny okres składkowy za styczeń 2024 roku dla podatku liniowego.


Przykład 2:

Jednomiesięczny okres składkowy - Przedsiębiorca w 2023 roku uzyskiwał dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, a ze spółki cywilnej opodatkowanej skalą podatkową. W 2024 roku zmienił formę opodatkowania w ramach działalności jednoosobowej na skalę podatkową. Czy przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić jednomiesięczny okres składkowy w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych za 2023 rok?


W tym przypadku nie ma konieczności uwzględnienia jednomiesięcznego okresu składkowego, ponieważ w 2023 roku przedsiębiorca uzyskiwał dochody ze spółki opodatkowanej skalą podatkową.


Uwaga! Podczas określania obowiązku rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego należy uwzględnić łączne dochody/przychody opodatkowane tą samą formą opodatkowania w ramach prowadzonych działalności.


Tabela okresów składkowych:

Forma opodatkowania w 2023 roku

Forma opodatkowania w 2024 roku

Ryczałt

Skala podatkowa

Ryczałt

Podatek liniowy

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Podatek liniowy

Skala podatkowa


Roczne rozliczenie składek zdrowotnych z jednomiesięcznym okresem składkowym


Przykład 1


  • W 2023 roku ryczałt, a w 2024 roku skala podatkowa/podatek liniowy Przedsiębiorca rozlicza w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych za 2023 rok obydwie formy opodatkowania:

  • od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku na ryczałcie, gdzie podstawę stanowi przychód uzyskany w 2023 roku,

  • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania na skali podatkowej/podatku liniowego), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej wynosi 314,10 zł.


Przykład 2


  • W 2023 rok u skala podatkowa, a w 2024 roku podatek liniowy Przedsiębiorca rozlicza w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych za 2023 rok obydwie formy opodatkowania:

  • od lutego 2023 roku do grudnia 2023 roku na skali podatkowej, gdzie podstawę stanowi dochód uzyskany w 2023 roku,

  • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania na podatku liniowym), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej wynosi 314,10 zł.


Przykład 3

Rozpoczęcie działalności w styczniu 2024 roku, opodatkowanej skalą podatkową/podatkiem liniowym Przedsiębiorca rozlicza w rocznym rozliczeniu składek zdrowotnych za 2023 rok tzw. jednomiesięczny okres składkowy na skali podatkowej/podatku liniowym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku, gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.


Jednomiesięczny okres składkowy - podsumowanie


Roczne rozliczenie składek zdrowotnych za 2023 rok będzie wymagać uwzględnienia jednomiesięcznego okresu składkowego dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę łącznie uzyskane dochody/przychody opodatkowane tą samą formą opodatkowania w ramach prowadzonych działalności.

Comentários


bottom of page