top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jaka stawka ryczałtu dla sprzedaży ebooka?

Przychody ze sprzedaży e-booków, jeśli są uznawane za przychody z działalności wytwórczej, podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 5,5%.

Natomiast tworzenie treści (tzw. "wsadów") do e-booków na zlecenie, które jest klasyfikowane pod PKWiU 90.03.11.0, jako działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług autorskich, będzie opodatkowane ryczałtem w wysokości 15% uzyskanych przychodów.


PKD do sprzedaży ebooka


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej u.z.p.d.), działalność usługowa dla celów tej ustawy jest klasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r.


Jaka stawka ryczałtu dla sprzedaży ebooka?

Pod pojęciem "tworzenie treści do e-booka" może kryć się działalność wydawnicza podatnika, sklasyfikowana według PKWiU jako 58.11.19.0 (Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje) lub 58.11.30.0 (Książki on-line). W takim przypadku tworzenie i pisanie e-booków oznacza prowadzenie działalności wytwórczej (wydawniczej), w wyniku której powstają nowe produkty przeznaczone do sprzedaży. Przychód z tego rodzaju działalności opodatkowany jest stawką ryczałtu w wysokości 5,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.). Potwierdza to indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r. (0114-KDIP2-1.4011.404.2022.3.MW).


Jaka stawka ryczałtu dla sprzedaży ebooka? - należy jednak zwrócić uwagę, że gdyby podatnik osiągał przychody z udzielania licencji związanych z nabywaniem praw do wytworzonych książek, broszur, ulotek, map itp., i te świadczenia byłyby sklasyfikowane pod PKWiU 58.11.60.0, to przychody te byłyby opodatkowane stawką 15% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e) tiret pierwsze ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (u.z.p.d.).


Tworzenie treści do ebooka


Natomiast, jeśli "tworzenie treści do e-booków" polegałoby wyłącznie na świadczeniu usług autorskich (PKWiU 90.03.11.0), takich jak tworzenie dzieł literackich, słownych, publicystycznych w formie zindywidualizowanych poradników, to przychody z tych usług również podlegałyby opodatkowaniu ryczałtem w stawce 15% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. y) u.z.p.d. (zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2022 r., 0114-KDIP3-2.4011.68.2022.2.MG).


Przykład


Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i sprzedaży e-booków. Wszystkie e-booki, które tworzy, są jego własnymi dziełami, a następnie są one sprzedawane w różnych kanałach dystrybucji. Przychody z tej działalności są traktowane jako przychody z działalności wytwórczej i opodatkowane ryczałtem w wysokości 5,5%.


Przykład


Anna Nowak jest autorką, która tworzy treści do e-booków na zlecenie wydawnictw. Jej praca polega na pisaniu zindywidualizowanych poradników i dzieł literackich, które są następnie publikowane przez wydawnictwa. Ta działalność jest sklasyfikowana pod PKWiU 90.03.11.0 jako świadczenie usług autorskich. Przychody z tej działalności są opodatkowane ryczałtem w wysokości 15%.


Jaka stawka ryczałtu dla sprzedaży ebooka? - podsumowanie

 

Przychody ze sprzedaży e-booków, będące wynikiem działalności wytwórczej, są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%. Jeśli natomiast podatnik osiąga przychody z udzielania licencji na prawa do książek, broszur, ulotek, map itp., sklasyfikowane pod PKWiU 58.11.60.0, stawka ryczałtu wynosi 15%. Tworzenie treści do e-booków jako usługa autorska (PKWiU 90.03.11.0), obejmująca tworzenie dzieł literackich i publicystycznych, również podlega opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 15%.

Comments


bottom of page