top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Ulga na start a umowa zlecenie

Ulga na start to preferencja przewidziana dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ulga ta polega na zwolnieniu z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi jednak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.


Ulga na start: dla kogo i na jakich zasadach?


Aby móc skorzystać z ulgi na start, należy spełnić kilka warunków:


  1. Działalność gospodarcza jest podejmowana po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach od zakończenia lub zawieszenia poprzedniej działalności.

  2. Przedsiębiorca nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres nowej działalności gospodarczej.


Współpraca z byłym zleceniodawcą a prawo do ulgi na start


Ulga na start a umowa zlecenie

Ulga na start a umowa zlecenie - kluczowym pytaniem w tym przypadku jest, czy współpraca z byłym zleceniodawcą w ramach nowej działalności gospodarczej wyklucza możliwość skorzystania z ulgi na start. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: współpraca z byłym zleceniodawcą nie wyklucza prawa do ulgi na start. Wykluczenie dotyczy jedynie współpracy z byłym pracodawcą, czyli podmiotem, z którym przedsiębiorca był związany stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy.


Przeczytaj również:W tym przypadku występuje świadczenie usługi na podstawie umowy zlecenia, a nie stosunku pracy. Oznacza to, że nie ma przeszkód kontynuować współpracę z tym samym podmiotem w ramach nowo założonej działalności gospodarczej, korzystając jednocześnie z ulgi na start.


Ulga na start a umowa zlecenie - podsumowanie


Mając na uwadze powyższe informacje, można stwierdzić, że planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej od 1 czerwca 2024 roku i kontynuując świadczenie usług na rzecz byłego zleceniodawcy, można skorzystać z 6-miesięcznej ulgi na start. Ważne jest, aby nowi przedsiębiorcy dokładnie zrozumieli warunki korzystania z ulg i preferencji podatkowych, aby móc w pełni wykorzystać dostępne możliwości. W takim przypadku, brak stosunku pracy z byłym zleceniodawcą pozwala na korzystanie z tej korzystnej ulgi, co znacznie ułatwi początki prowadzenia własnej firmy.

Comments


bottom of page