top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Stawka ryczałtu na konsulting i zarządzanie w IT

Jaka będzie odpowiednia stawka ryczałtu dla usług doradztwa w zakresie IT rozumianych jako konsulting, doradztwo czy zarządzanie przy zakresie pracy zespołu IT?


Przykładem mogą być następujące usługi:

a) wsparcie przy implementacji oraz integracji systemów IT;

b) doradzanie przy tworzeniu długoterminowej wizji i planów strategii i architektury systemów IT;

c) rekomendowanie usprawnień procesów zgodnie z roadmapą;

d) analiza ryzyk operacyjnych i rekomendowanie działań zapobiegawczych;

e) zarządzanie i doradzanie zespołowi;


Doradztwo IT a stawka ryczałtu


Stawka ryczałtu na konsulting i zarządzanie w IT - w przypadku usług doradztwa IT takich jak konsulting, zarządzanie i doradztwo, sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 62.03.1 "Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi", obowiązuje stawka ryczałtowa wynosząca 12%.


Stawka ryczałtu na konsulting i zarządzanie w IT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2021 r., poz. 1993, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych między innymi z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, klasyfikowanych pod PKWiU 62.03.1, wynosi 12%.


Stawka ryczałtu na konsulting i zarządzanie w IT - podsumowanie


Klasa PKWiU 62.03 "Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi" obejmuje różnorodne usługi dotyczące zarządzania oraz monitorowania infrastruktury IT, w tym sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci. W ramach tej klasy można wyróżnić następujące grupy usług:

  • 62.03.11.0 "Usługi związane z zarządzaniem siecią", które dotyczą zarządzania i monitorowania sieci komunikacyjnej oraz powiązanego z nią sprzętu. Usługi te mają na celu identyfikację problemów sieciowych, zbieranie danych statystycznych na temat przepustowości i użytkowania, aby efektywnie zarządzać natężeniem ruchu w sieci. Obejmują również zarządzanie bezpieczeństwem systemów lub usługi związane z bezpieczeństwem.

  • 62.03.12.0 "Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi", które skupiają się na codziennym zarządzaniu i eksploatacji systemów informatycznych klienta, zapewniając ich ciągłą i efektywną pracę.

Comments


bottom of page