top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Przekroczenie limitu do ksiąg rachunkowych

Czy rozpoczynając działalność w w trakcie roku, dzielimy uzyskany przychód przez ilość miesięcy prowadzenia firmy i mnożymy przez 12 miesięcy ? Czy tylko patrzymy, czy nie przekroczyliśmy limitu 2 000 000 euro w pierwszym roku obrotowym bez względu na datę rozpoczęcia działalności ?


Dla określenia obowiązku przejścia na księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozpatruje się przychody roku obrotowego a nie miesięczne.


Przekroczenie limitu do ksiąg rachunkowych

Przekroczenie limitu do ksiąg rachunkowych - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości od następnego roku, gdy przychody netto ze sprzedaży oraz przychody finansowe w danym roku będą większe od 2 000 000 euro. Należy zaznaczyć, że do limitu nie zalicza się pozostałych przychodów operacyjnych. Ponadto istotny jest zapis, według którego wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych. 

Nota prawna:


NEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.
留言


bottom of page